“оварна структура зовн≥шньоњ торгiвлi област≥
у с≥чн≥ 2017 року

 од ≥ назва товар≥в
зг≥дно з ” “«≈ƒ
≈кспорт
≤мпорт
тис.дол. —Ўј
у % до с≥чн€ 2016р.
у % до загального обс€гу
тис.дол. —Ўј
у % до с≥чн€ 2016р.
у % до загального обс€гу
”сього
42207,1
113,6
100,0
93012,21
262,5
100,0
I. ∆ивi тварини; продукти тваринного походженн€
951,9
276,4
2,3
1841,0
86,9
2,0
01 живi тварини
Ц
Ц
Ц
680,3
95,5
0,7
02 м'€со та њст≥вн≥ субпродукти
627,0
451,0
1,5
1137,7
88,3
1,3
03 риба i ракопод≥бн≥
Ц
Ц
Ц
23,0
19,6
0,0
04 молоко та молочнi продукти, €йц€ птиц≥; натуральний мед
321,9
156,8
0,8
Ц
Ц
Ц
05 ≥нш≥ продукти тваринного походженн€
3,0
Ц
0,0
Ц
Ц
Ц
II. ѕродукти рослинного походженн€
1622,3
55,5
3,8
323,3
60,9
0,3
07 овочi
69,4
2643,7
0,2
158,7
225,4
0,2
08 њст≥внi плоди та горiхи
207,9
82,5
0,5
129,1
29,4
0,1
09 кава, чай
4,8
Ц
0,0
5,3
Ц
0,0
10 зерновi культури
432,3
19,9
1,0
30,2
148,8
0,0
11 продукцi€ борошномельно-круп'€ноњ промисловост≥
5,1
2,1
0,0
Ц
Ц
Ц
12 насiнн€ ≥ плоди ол≥йних рослин
899,8
356,9
2,1
Ц
Ц
Ц
14 рослинн≥ матер≥али дл€ виготовленн€
3,0
38,9
0,0
Ц
Ц
Ц
≤≤≤. 15 ∆ири та ол≥њ тваринного або рослинного походженн€
1230,4
139,2
2,9
Ц
Ц
Ц
IV. √отов≥ харчов≥ продукти
1381,8
198,9
3,3
669,1
122,6
0,7
17 цукор ≥ кондвироби з цукру
560,1
599,3
1,4
Ц
Ц
Ц
18 какао та продукти з нього
12,2
284,9
0,0
2,7
Ц
0,0
19 готов≥ продукти ≥з зерна
202,0
1510,6
0,5
3,2
Ц
0,0
20 продукти переробки овоч≥в
94,1
167,6
0,2
Ц
Ц
Ц
21 р≥знi харчовi продукти
197,9
87,7
0,5
308,2
93,0
0,3
22 алкогольн≥ ≥ безалкогольн≥ напоњ та оцет
13,7
Ц
0,0
Ц
Ц
Ц
23 залишки ≥ вiдходи харчовоњ промисловост≥
301,8
100,0
0,7
355,0
175,0
0,4
V. ћiнеральнi продукти
12,6
270,9
0,0
47266,2
608175,6
50,8
25 с≥ль; с≥рка; земл≥ та кам≥нн€
0,3
51,0
0,0
15,4
200,0
0,0
27 палива м≥неральн≥; нафта ≥ продукти њњ перегонки
12,3
299,0
0,0
47250,8
608175,6
50,8
VI. ѕродукц≥€ х≥м≥чноњ та пов'€заних з нею галузей промисловостi
164,1
70,7
0,4
1700,0
79,2
1,8
28 продукти неорганiчноњ хiмiњ
Ц
Ц
Ц
6,4
6,4
0,0
29 органiчнi хiмiчнi сполуки
Ц
Ц
Ц
201,8
72,9
0,2
30 фармацевтична продукц≥€
Ц
Ц
Ц
1,7
Ц
0,0
31 добрива
Ц
Ц
Ц
1259,7
94,1
1,4
32 екстракти дубильнi
31,2
Ц
0,1
51,4
190,4
0,1
33 ефiрнi ол≥њ
69,7
109,1
0,2
21,6
196,4
0,0
34 мило, поверхнево-активн≥ орган≥чн≥ речовини
0,2
Ц
0,0
3,3
143,5
0,0
35 бiлковi речовини
Ц
Ц
Ц
46,1
19,0
0,0
37 фотограф≥чн≥ або кiнематограф≥чн≥ товари
Ц
Ц
Ц
1,2
Ц
0,0
38 р≥зноман≥тна х≥м≥чна продукц≥€
63,0
Ц
0,1
106,8
73,1
0,1
VII. ѕол≥мерн≥ матер≥али, пластмаси та вироби† з них
1352,7
119,8
3,2
9260,3
102,6
10,0
39 пластмаси, пол≥мерн≥ матер≥али
1352,6
119,8
3,2
4992,1
94,4
5,4
40 каучук, гума
0,1
39,3
0,0
4268,2
114,3
4,6
VIII. Ўкури необроблен≥, шк≥ра вичищена
Ц
Ц
Ц
2,1
20,8
0,0
42 вироби ≥з шкiри
Ц
Ц
Ц
2,1
116,7
0,0
IX. ƒеревина ≥ вироби з деревини
6812,1
114,4
16,1
1656,4
135,8
1,8
44 деревина ≥ вироби з деревини
6812,1
114,4
16,1
1645,6
135,4
1,8
45 корок та вироби з нього
Ц
Ц
Ц
10,8
216,0
0,0
X. ћаса з деревини або ≥нших волокнистих целюлозних матер≥ал≥в
580,5
145,4
1,3
448,2
79,0
0,4
47 маса з деревини
Ц
Ц
Ц
41,0
14,7
0,0
48 папiр та картон
562,3
140,8
1,3
396,9
144,0
0,4
49 друкована продукц≥€
18,2
Ц
0,0
10,3
85,1
0,0
’I. “екстильн≥ матер≥али та текстильн≥ вироби
576,4
144,7
1,4
1284,1
168,5
1,4
52 бавовна
Ц
Ц
Ц
83,8
66,5
0,1
54 нитки синтетичн≥ або штучн≥
Ц
Ц
Ц
233,4
133,4
0,3
55 синтетичн≥ або штучн≥ штапельнi волокна
Ц
Ц
Ц
172,8
285,6
0,2
56 вата
Ц
Ц
Ц
48,1
157,7
0,1
58 спецiальнi тканини
Ц
Ц
Ц
94,3
322,9
0,1
59 текстильнi матерiали
0,7
Ц
0,0
92,7
102,3
0,1
60 трикотажн≥ полотна
10,0
Ц
0,0
102,3
83,5
0,1
61 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, трикотажн≥
9,4
65,6
0,0
7,5
208,3
0,0
62 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, текстильн≥
541,5
146,3
1,4
90,8
174,6
0,1
63 ≥ншi готовi текстильн≥ вироби
14,8
106,7
0,0
358,4
Ц
0,3
XII. ¬зутт€, головнi убори, парасольки
28,4
Ц
0,1
5,8
69,4
0,0
64 взутт€
28,4
Ц
0,1
5,8
69,4
0,0
XIII. ¬ироби з каменю, г≥псу, цементу
12,0
140,0
0,0
350,4
273,0
0,4
68 вироби з каменю, гiпсу, цементу
0,2
10,3
0,0
258,5
434,5
0,3
69 керамiчнi вироби
1,1
16,8
0,0
33,2
65,5
0,0
70 скло та вироби ≥з скла
10,7
Ц
0,0
58,7
324,3
0,1
XV. Ќедорогоц≥нн≥ метали та вироби з них
388,5
101,9
0,9
4148,1
164,5
4,5
72 чорнi метали
Ц
Ц
Ц
2852,8
188,1
3,1
73 вироби з чорних металiв
243,4
90,6
0,6
652,6
93,3
0,7
74 мiдь i вироби з нењ
Ц
Ц
Ц
296,5
1405,2
0,3
76 алюмiнiй i вироби з нього
0,3
Ц
0,0
66,0
616,8
0,1
80 олово та вироби з нього
0,1
209,5
0,0
2,9
126,1
0,0
82 ≥нструменти, ножовi вироби
Ц
Ц
Ц
65,8
59,4
0,1
83 ≥ншi вироби з недорогоц≥нних металiв
144,7
139,9
0,3
211,5
131,4
0,2
XVI. ћашини, обладнанн€ та механ≥зми; електротехн≥чне обладнанн€
23709,7
107,3
56,2
14656,2
111,4
15,8
84 реактори €дерн≥, котли, машини
5465,7
117,6
12,9
4218,0
113,1
4,5
85 електричнi машини
18244,0
104,6
43,3
10438,2
110,7
11,3
XVII. «асоби наземного транспорту, л≥тальн≥ апарати, плавуч≥ засоби
825,9
421,4
2,0
9113,0
388,5
9,8
86 зал≥зничн≥ локомотиви
482,9
341,4
1,2
25,5
Ц
0,0
87 засоби наземного транспорту, кр≥м зал≥зничного
343,0
628,9
0,8
9087,5
387,4
9,8
XVIII. ѕрилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥
4,1
30,0
0,0
85,9
77,9
0,1
90 прилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥
4,1
30,0
0,0
67,6
61,5
0,1
91 годинники
Ц
Ц
Ц
18,3
9150,0
0,0
XX. –iзнi промислов≥ товари
2553,7
171,7
6,1
202,1
89,6
0,2
94 меблi
2402,4
173,4
5,7
60,0
42,3
0,1
95 ≥грашки
151,3
148,6
0,4
47,6
106,0
0,0
96 рiзнi готовi вироби
Ц
Ц
Ц
94,5
241,9
0,1

1 « урахуванн€м поставок в область газу природного.

 

≤нформац≥ю оновлено 23 Ѕерезн€ 2017