“оварна структура зовн≥шньоњ торгiвлi област≥
у с≥чн≥ 2018 року

 од ≥ назва товар≥в
зг≥дно з ” “«≈ƒ
≈кспорт
≤мпорт
тис.дол. —Ўј
у % до с≥чн€ 2017р.
у % до загального обс€гу
тис.дол. —Ўј
у % до с≥чн€ 2017р.
у % до загального обс€гу
”сього
63154,2
142,9
100,0
95687,5
105,11
100,0
I. ∆ивi тварини; продукти тваринного походженн€
1851,1
194,5
2,9
3085,4
182,0
3,2
01 живi тварини
Ц
Ц
Ц
856,7
125,9
0,9
02 м'€со та њст≥вн≥ субпродукти
1142,2
182,2
1,8
2118,0
224,4
2,2
03 риба i ракопод≥бн≥
Ц
Ц
Ц
109,1
154,0
0,1
04 молоко та молочнi продукти, €йц€ птиц≥; натуральний мед
696,7
216,4
1,1
Ц
Ц
Ц
05 ≥нш≥ продукти тваринного походженн€
12,2
405,9
0,0
1,6
Ц
0,0
II. ѕродукти рослинного походженн€
6691,1
237,8
10,6
206,1
63,7
0,2
07 овочi
141,7
176,2
0,2
85,7
54,0
0,1
08 њст≥внi плоди та горiхи
250,0
43,5
0,4
49,5
38,3
0,0
09 кава, чай
Ц
Ц
Ц
51,2
970,7
0,1
10 зерновi культури
1300,5
207,5
2,1
10,7
35,3
0,0
11 продукцi€ борошномельно-круп'€ноњ промисловост≥
7,3
143,1
0,0
9,0
Ц
0,0
12 насiнн€ ≥ плоди ол≥йних рослин
4982,9
329,1
7,9
Ц
Ц
Ц
14 рослинн≥ матер≥али дл€ виготовленн€
8,7
114,4
0,0
Ц
Ц
Ц
≤≤≤. 15 ∆ири та ол≥њ тваринного або рослинного походженн€
1066,3
81,8
1,7
1,6
Ц
0,0
IV. √отов≥ харчов≥ продукти
1356,2
99,1
2,2
883,5
130,4
0,9
16 продукти з м'€са, риби
Ц
Ц
Ц
32,2
306,9
0,0
17 цукор ≥ кондвироби з цукру
386,8
69,0
0,6
Ц
Ц
Ц
19 готов≥ продукти ≥з зерна
115,4
57,4
0,2
68,8
2166,8
0,1
20 продукти переробки овоч≥в
98,1
104,3
0,2
17,0
Ц
0,0
21 р≥знi харчовi продукти
746,3
377,1
1,2
451,1
146,3
0,5
22 алкогольн≥ ≥ безалкогольн≥ напоњ та оцет
1,4
10,6
0,0
Ц
Ц
Ц
23 залишки ≥ вiдходи харчовоњ промисловост≥
8,2
2,7
0,0
275,0
77,5
0,3
24 тютюн ≥ промислов≥ зам≥нники тютюну
Ц
Ц
Ц
39,4
Ц
0,0
V. ћiнеральнi продукти
2,5
16,6
0,0
33024,1
69,0
34,5
25 с≥ль; с≥рка; земл≥ та кам≥нн€
0,6
231,4
0,0
26,1
168,8
0,0
27 палива м≥неральн≥; нафта ≥ продукти њњ перегонки
1,9
12,7
0,0
32998,0
68,9
34,5
VI. ѕродукц≥€ х≥м≥чноњ та пов'€заних з нею галузей промисловостi
314,4
191,6
0,5
3144,3
185,0
3,3
28 продукти неорганiчноњ хiмiњ
Ц
Ц
Ц
56,1
872,2
0,1
29 органiчнi хiмiчнi сполуки
Ц
Ц
Ц
281,3
139,4
0,3
31 добрива
Ц
Ц
Ц
2163,3
171,7
2,3
32 екстракти дубильнi
44,6
142,8
0,1
146,1
284,0
0,2
33 ефiрнi ол≥њ
51,2
73,6
0,1
11,6
53,8
0,0
34 мило, поверхнево-активн≥ орган≥чн≥ речовини
2,7
1155,6
0,0
14,1
420,8
0,0
35 бiлковi речовини
187,2
Ц
0,3
236,5
513,4
0,2
37 фотограф≥чн≥ або кiнематограф≥чн≥ товари
Ц
Ц
Ц
8,8
741,5
0,0
38 р≥зноман≥тна х≥м≥чна продукц≥€
28,7
45,5
0,0
226,5
212,0
0,2
VII. ѕол≥мерн≥ матер≥али, пластмаси та вироби з них
1346,8
99,6
2,1
11696,4
124,5
12,2
39 пластмаси, пол≥мерн≥ матер≥али
1346,6
99,6
2,1
7454,0
145,0
7,8
40 каучук, гума
0,2
170,3
0,0
4242,4
99,7
4,4
VIII. Ўкури необроблен≥, шк≥ра вичищена
63,4
Ц
0,1
36,6
1569,5
0,0
41 шкури
63,4
Ц
0,1
25,7
Ц
0,0
42 вироби ≥з шкiри
Ц
Ц
Ц
10,9
522,9
0,0
IX. ƒеревина ≥ вироби з деревини
12100,3
162,1
19,2
2717,2
163,9
2,8
44 деревина ≥ вироби з деревини
12095,0
162,1
19,2
2717,2
164,9
2,8
46 вироби ≥з соломи
5,3
Ц
0,0
Ц
Ц
Ц
X. ћаса з деревини або ≥нших волокнистих целюлозних матер≥ал≥в
672,2
115,8
1,1
585,8
130,7
0,6
47 маса з деревини
Ц
Ц
Ц
10,0
24,5
0,0
48 папiр та картон
661,5
117,7
1,1
550,1
138,6
0,6
49 друкована продукц≥€
10,7
58,6
0,0
25,7
249,7
0,0
’I. “екстильн≥ матер≥али та текстильн≥ вироби
1384,9
240,3
2,2
2234,6
172,8
2,3
50 шовк
Ц
Ц
Ц
5,4
Ц
0,0
52 бавовна
0,3
Ц
0,0
202,3
241,6
0,2
53 ≥ншi текстильн≥ волокна
Ц
Ц
Ц
12,5
Ц
0,0
54 нитки синтетичн≥ або штучн≥
9,8
Ц
0,0
423,4
181,4
0,4
55 синтетичн≥ або штучн≥ штапельнi волокна
3,2
Ц
0,0
160,4
92,8
0,2
56 вата
0,4
Ц
0,0
80,7
167,7
0,1
58 спецiальнi тканини
Ц
Ц
Ц
145,6
154,4
0,2
59 текстильнi матерiали
13,0
1961,6
0,0
121,0
130,6
0,1
60 трикотажн≥ полотна
2,0
20,0
0,0
270,8
264,7
0,3
61 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, трикотажн≥
119,5
1274,1
0,2
47,3
411,0
0,0
62 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, текстильн≥
1152,8
212,9
1,8
37,5
41,3
0,0
63 ≥ншi готовi текстильн≥ вироби
83,9
566,8
0,2
727,7
203,0
0,8
XII. ¬зутт€, головнi убори, парасольки
4,4
14,0
0,0
41,5
714,1
0,1
64 взутт€
Ц
Ц
Ц
23,9
411,4
0,1
65 головнi убори
4,4
Ц
0,0
Ц
Ц
Ц
66 парасольки
Ц
Ц
Ц
17,6
Ц
0,0
XIII. ¬ироби з каменю, г≥псу, цементу
10,2
84,6
0,0
367,2
104,8
0,4
68 вироби з каменю, гiпсу, цементу
Ц
Ц
Ц
266,2
103,0
0,3
69 керамiчнi вироби
Ц
Ц
Ц
33,7
101,7
0,0
70 скло та вироби ≥з скла
10,2
94,8
0,0
67,3
114,5
0,1
XIV. 71 ѕерли природн≥ або культивован≥, дорогоц≥нне або нап≥вдорогоц≥нне кам≥нн€
Ц
Ц
Ц
0,2
Ц
0,0
XV. Ќедорогоц≥нн≥ метали та вироби з них
1299,8
318,7
2,1
5496,0
131,7
5,8
72 чорнi метали
3,1
2005,2
0,0
3971,0
138,3
4,2
73 вироби з чорних металiв
696,5
286,2
1,1
541,1
81,9
0,6
74 мiдь i вироби з нењ
275,8
Ц
0,5
295,9
99,8
0,3
75 нiкель i вироби з нього
0,1
Ц
0,0
Ц
Ц
Ц
76 алюмiнiй i вироби з нього
1,5
536,9
0,0
224,9
340,9
0,2
80 олово та вироби з нього
0,2
114,9
0,0
Ц
Ц
Ц
82 ≥нструменти, ножовi вироби
1,3
6,7
0,0
306,1
465,5
0,3
83 ≥ншi вироби з недорогоц≥нних металiв
321,3
222,1
0,5
157,0
74,2
0,2
XVI. ћашини, обладнанн€ та механ≥зми; електротехн≥чне обладнанн€
29896,4
125,9
47,3
18442,2
124,4
19,3
84 реактори €дерн≥, котли, машини
7203,9
130,9
11,4
5426,6
123,9
5,7
85 електричнi машини
22692,5
124,4
35,9
13015,6
124,5
13,6
XVII. «асоби наземного транспорту, л≥тальн≥ апарати, плавуч≥ засоби
1409,7
170,4
2,2
13181,3
208,8
13,8
86 зал≥зничн≥ локомотиви
908,0
187,4
1,4
498,5
1956,0
0,5
87 засоби наземного транспорту, кр≥м зал≥зничного
499,3
145,6
0,8
12682,8
201,7
13,3
89 судна
2,4
Ц
0,0
Ц
Ц
Ц
XVIII. ѕрилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥
20,4
497,3
0,0
123,2
143,3
0,1
90 прилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥
20,4
497,3
0,0
120,5
177,8
0,1
91 годинники
Ц
Ц
Ц
2,7
15,0
0,0
XX. –iзнi промислов≥ товари
3664,1
142,5
5,8
420,3
209,1
0,5
94 меблi
3414,6
141,1
5,4
292,3
496,7
0,3
95 ≥грашки
249,3
164,7
0,4
56,4
118,4
0,1
96 рiзнi готовi вироби
0,2
Ц
0,0
71,6
75,7
0,1

1 « урахуванн€м поставок в область газу природного.

 

≤нформац≥ю оновлено 23 Ѕерезн€ 2018