Структура зовнішньої торгівлі послугами за видами
у січні–березні 2018 року

Найменування послуги згідно з КЗЕП
Експорт
Імпорт
тис.дол.
США
у % до
січня–березня 2017р.
у % до
загального обсягу
тис.дол.
США
у % до
січня–березня 2017р.
у % до загального обсягу
Усього
19174,3
122,1
100,0
5873,9
125,2
100,0
Послуги з переробки матеріальних ресурсів
16223,1
130,6
84,6
послуги для переробки товарів з метою реалізації за кордоном
16223,1
130,6
84,6
Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій
1
1
1
652,7
110,9
11,1
Транспортні послуги
2130,4
94,5
11,1
860,9
189,3
14,7
Послуги, пов’язані з подорожами
1
1
1
1801,8
109,5
30,7
Послуги з будівництва
315,9
76,5
1,6
Послуги зі страхування
1
1
1
Послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю
402,0
250,0
6,8
Роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності
1487,9
161,9
25,3
Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги
204,0
56,3
1,1
1
1
1
  Ділові послуги
113,0
62,9
0,6
508,0
66,6
8,6
у тому числі
 
 
 
 
 
 
професійні та консалтингові послуги
1
1
1
134,6
39,0
2,3
наукові та технічні послуги
181,8
83,8
3,1
послуги операційного лізингу
93,3
1
0,5
103,5
136,8
1,8
Послуги приватним особам, культурні та рекреаційні

1Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

Інформацію оновлено 22 Травня 2018