Структура зовнішньої торгівлі послугами Волинської області

за 2010 рік

 

 

Експорт

Імпорт

Сальдо

тис.дол.

США

у % до

2009р.

у % до загального обсягу

тис.дол.

США

у % до

2009р.

у % до загального обсягу

Послуги – всього

29151,7

157,9

100,0

27735,4

122,0

100,0

1416,3

Транспортні послуги

3477,0

143,4

11,9

10076,0

365,3

36,3

–6599,0

Морський транспорт

7069,0

25,5

–7069,0

Вантажний

7069,0

25,5

–7069,0

Повітряний транспорт

8,4

23,2

0,0

–8,4

Пасажирський

8,4

23,2

0,0

–8,4

Залізничний

102,2

5909,8

0,4

–102,2

Пасажирський

2,2

128,3

0,0

–2,2

Вантажний

100,0

0,4

–100,0

Автодорожній транспорт

3477,0

143,4

11,9

2896,4

106,5

10,4

580,6

Пасажирський

287,7

123,5

1,0

191,3

108,9

0,7

96,4

Вантажний

3119,7

143,1

10,7

1374,7

124,2

4,9

1745,0

Інше

69,6

628,0

0,2

1330,4

92,5

4,8

–1260,8

Подорожi

1009,9

108,6

3,5

3141,9

143,7

11,3

–2132,0

Послуги зв’язку

348,2

81,7

1,2

–348,2

Будівельні послуги

23,1

555,9

0,1

–23,1

Страхові послуги

3,3

81,4

0,0

–3,3

Фiнансовi послуги

907,1

174,4

3,1

3479,1

129,8

12,5

–2572,0

Комп’ютернi послуги

352,0

1207,8

1,2

655,7

145,2

2,4

–303,7

Роялті та ліцензійні послуги

1350,4

4,9

–1350,4

Iншi дiловi послуги

15715,2

210,3

53,9

4538,5

104,5

16,4

11176,7

Перепродаж товарiв за кордоном та iншi послуги

15704,5

210,2

53,8

3901,6

158,4

14,1

11802,9

Операцiйний лізинг

10,7

0,1

636,9

33,9

2,3

–626,2

Рiзнi дiловi, професiйнi та технiчнi послуги

7641,5

113,2

26,2

3606,5

42,8

13,0

4035,0

Юридичнi, бухгалтерськi та інші послуги

83,4

1956,8

0,3

2031,3

48,8

7,3

–1947,9

Реклама, вивчення ринку, опитування громадської думки

4,3

0,0

477,8

178,9

1,7

–473,5

Науково–дослідні та дослідно–конструкторські послуги

176,5

0,6

176,5

Послуги в архiтектурних, інженерних та інших технiчних галузях

108,2

31,3

0,4

746,4

20,3

2,7

–638,2

Послуги в галузi сiльського господарства, видобутку копалин, переробки продукцiї на місцях

7265,8

114,4

24,9

224,7

110,5

0,8

7041,1

Інші

3,3

6,6

0,0

126,3

98,2

0,5

–123,0

Послуги приватним особам та послуги в галузі культури та відпочинку

47,4

208,3

0,2

77,8

236,7

0,3

–30,4

Аудіо-візуальні послуги та пов’язані з ними послуги

13,2

75,0

0,1

13,2

Інші послуги приватним особам та послуги в галузі культури та відпочинку

34,2

662,3

0,1

77,8

236,7

0,3

–43,6

Державні послуги не віднесені до інших категорій

195,0

106,9

0,7

–195,0

Послуги з ремонту

1,6

0,0

239,9

19,4

0,9

–238,3