Структура зовнішньої торгівлі послугами підприємств області

по найбільших за обсягами видах послуг за 2011 рік

 

 

Експорт

Імпорт

Сальдо

тис.дол.

США

у % до

тис.дол.

США

у % до

2010р

загального обсягу

2010р

загального обсягу

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

33349,0

114,4

100,0

24590,1

88,7

100,0

8758,9

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

Послуги в обробній промисловості

7799,1

107,3

23,4

2471,4

547,8

10,1

5327,7

Послуги, пов'язані з будівництвом

889,0

2,7

40,4

174,9

0,2

848,6

Послуги, пов'язані з оптовою та роздрібною торгівлею; торгівлею транспортними засобами; послуги з ремонту

17441,4

111,1

52,3

5953,0

150,9

24,2

11488,4

Послуги готелів і ресторанів

633,2

116,1

1,9

4396,9

167,7

17,9

–3763,7

Послуги транспорту та зв’язку

5406,1

155,5

16,2

4131,1

39,4

16,8

1275,0

Послуги, пов'язані з фінансовою діяльністю

3,1

0,3

0,0

1085,6

31,2

4,4

–1082,5

Послуги в операціях з нерухомістю, здаванням під найм та послуги юридичним особам

522,5

70,8

1,6

3051,1

66,8

12,4

–2528,6

Послуги, пов'язані з державним управлінням

3356,6

216,3

13,8

–3356,6

Послуги, пов'язані з охороною здоров'я та соціальною допомогою

555,4

124,5

1,7

555,4