Структура зовнішньої торгівлі послугами підприємств області по найбільших за обсягами видах послуг за 2012 рік

 
Експорт
Імпорт
Сальдо
тис.дол.
США
у % до
тис.дол.
США
у % до
2011р.
загального обсягу
2011р.
загального обсягу
Усього
53436,6
160,2
100,0
28361,5
115,3
100,0
25075,1
Послуги, пов’язані з сільським господарством, мисливством та лісовим господарством
158,6
990,9
0,6
–158,6
Послуги в обробній промисловості
43839,8
562,1
82,1
1964,7
79,5
6,9
41875,1
Послуги, пов'язані з будівництвом
442,3
49,7
0,8
180,4
447,3
0,6
261,9
Послуги, пов'язані з оптовою та роздрібною торгівлею; торгівлею транспортними засобами; послуги з ремонту
144,9
0,8
0,3
542,2
9,1
1,9
–397,3
Послуги готелів і ресторанів
595,3
94,0
1,1
6394,5
145,4
22,6
–5799,2
Послуги транспорту та зв’язку
7197,8
133,1
13,5
9398,2
227,5
33,2
–2200,4
Послуги, пов'язані з фінансовою діяльністю
3,3
105,5
0,0
646,7
59,6
2,3
–643,4
Послуги в операціях з нерухомістю, здаванням під найм та послуги юридичним особам
496,7
95,1
0,9
3039,5
99,6
10,7
–2542,8
Послуги, пов'язані з державним управлінням
12,2
0,0
5818,7
173,4
20,5
–5806,5
Послуги у сфері освіти
47,7
123,9
0,1
175,0
200,1
0,6
–127,3
Послуги, пов'язані з охороною здоров'я та соціальною допомогою
601,4
108,3
1,1
8,1
0,0
593,3
Колективні, громадські та особисті послуги
55,2
91,0
0,1
34,9
7260,4
0,1
20,3