Структура зовнішньої торгівлі послугами області

за 2009 рік

 

 

Експорт

Імпорт

Сальдо

тис.дол.

США

у % до загального обсягу

у % до

2008р.

тис.дол.

США

у % до загального обсягу

у % до

2008р.

Послуги – всього

18458,9

100,0

45,1

22734,8

100,0

39,5

–4275,9

в тому числі

 

 

 

 

 

 

 

Транспортні послуги

2424,8

13,1

66,0

2758,1

12,1

39,5

–333,3

з них

 

 

 

 

 

 

 

Автодорожній транспорт

2424,8

13,1

66,0

2720,3

12,0

64,6

–295,5

Пасажирський

233,0

1,2

80,9

175,6

0,8

102,9

57,4

Вантажний

2180,7

11,8

67,8

1106,6

4,9

40,1

1074,1

Інше

11,1

0,1

6,5

1438,1

6,3

112,2

–1427,0

Подорожi

930,3

5,0

49,1

2186,6

9,6

68,2

–1256,3

Послуги зв'язку

425,9

1,9

129,3

–425,9

Будівельні послуги

306,1

1,7

191,7

4,2

0,0

1,0

301,9

Страхові послуги

2,2

0,0

27,6

4,0

0,0

42,2

–1,8

Фiнансовi послуги

520,1

2,8

23,4

2679,5

11,8

99,1

–2159,4

Комп’ютернi послуги

29,1

0,2

13,3

451,6

2,0

35,9

–422,5

Iншi дiловi послуги

7472,7

40,5

29,0

4343,5

19,1

40,1

3129,2

Перепродаж товарiв за кордоном та iншi послуги

7472,7

40,5

29,0

2463,4

10,8

31,4

5009,3

Операцiйний лізинг

1880,1

8,3

63,3

–1880,1

Рiзнi дiловi, професiйнi та технiчнi послуги

6750,8

36,6

100,3

8432,4

37,1

26,1

–1681,6

Юридичнi, бухгалтерськi та інші послуги

4,3

0,0

41,2

4160,3

18,3

104,4

–4156,0

Реклама, вивчення ринку, опитування громадської думки

267,1

1,2

51,5

–267,1

Послуги в архiтектурних, інженерних та інших технiчних галузях

345,3

1,9

769,7

3673,0

16,1

14,0

–3327,7

Послуги в галузi сiльського господарства, видобутку копалин, переробки продукцiї на місцях

6350,7

34,4

96,1

203,4

0,9

32,8

6147,3

Інші

50,5

0,3

118,5

128,6

0,6

12,7

–78,1

Послуги приватним особам та послуги в галузі культури та відпочинку

22,8

0,1

54,0

32,9

0,2

47,9

–10,1

Державні послуги не віднесені до інших категорій

182,4

0,8

6143,1

–182,5

Послуги з ремонту

1233,7

5,4

153,7

–1233,7