Обсяг оптового товарообороту підприємств,

основним видом діяльності яких є оптова торгівля

 

 

Обсяг оптового товарообороту

за 2011р., млн.грн.

Питома вага, у %

Питома вага продажу товарів вітчизняного виробництва, %

У тому числі питома вага, %

продовольчих товарів

непродовольчих товарів

продо-вольчих товарів

непродо-вольчих товарів

Волинська область–всього

13291,4

22,4

77,6

63,4

87,8

56,3