Кількість діючих підприємств за видами економічної діяльності
з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2021 році

 
Код за
КВЕД-
2010
Усього,
одиниць
У тому числі
великі
підприємства
середні
підприємства
малі
підприємства
з них
мікропідприємства
одиниць
у % до
загальної
кількості
діючих
підприємств
відповід-
ного виду
діяльності
одиниць
у % до
загальної
кількості
діючих
підприємств
відповід-
ного виду
діяльності
одиниць
у % до
загальної
кількості
діючих
підприємств
відповід-
ного виду
діяльності
одиниць
у % до
загальної
кількості
діючих
підприємств
відповід-
ного виду
діяльності
Усього
 
6280
11
0,2
355
5,6
5914
94,2
5013
79,8
Сільське, лісове та рибне господарство
A
967
57
5,9
910
94,1
819
84,7
Промисловість
B+C+D+E
871
7
0,8
112
12,9
752
86,3
536
61,5
Будівництво
F
468
24
5,1
444
94,9
369
78,8
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
G
1782
4
0,2
57
3,2
1721
96,6
1513
84,9
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність
H
476
21
4,4
455
95,6
335
70,4
Тимчасове розміщування й організація харчування
I
117
2
1,7
115
98,3
97
82,9
Інформація та телекомунікації
J
146
1
0,7
145
99,3
126
86,3
Фінансова та страхова діяльність
K
35
1
2,9
34
97,1
31
88,6
Операції з нерухомим майном
L
623
5
0,8
618
99,2
569
91,3
Професійна, наукова та технічна діяльність
M
352
6
1,7
346
98,3
329
93,5
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
N
214
9
4,2
205
95,8
166
77,6
Освіта
P
40
40
100,0
30
75,0
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
Q
112
57
50,9
55
49,1
25
22,3
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
R
25
2
8,0
23
92,0
18
72,0
Надання інших видів послуг
S
52
1
1,9
51
98,1
50
96,2

Примітки.

1. Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

2. Інформація сформована на основі фактично поданих підприємствами звітів та проведених дооцінок показників.

Інформацію оновлено 28 Вересня 2023 p.