Кількість підприємств за видами економічної діяльності
з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2017 році1

 
 
Код за КВЕД-2010
Усього, одиниць
У тому числі
великі
підприємства
середні
підприємства
малі
підприємства
з них
мікропідприємства
од
у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності
од
у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності
од
у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності
од
у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності
Усього2
 
5597
10
0,2
294
5,2
5293
94,6
4496
80,3
Сільське, лісове та рибне господарство
A
992
63
6,4
929
93,6
843
85,0
Промисловість
B+C+D+E
712
5
0,7
105
14,7
602
84,6
400
56,2
Будівництво
F
419
21
5,0
398
95,0
336
80,2
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
G
1580
5
0,3
54
3,4
1521
96,3
1333
84,4
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність
H
349
18
5,2
331
94,8
266
76,2
Тимчасове розміщування й організація харчування
I
113
3
2,7
110
97,3
91
80,5
Інформація та телекомунікації
J
136
136
100,0
120
88,2
Фінансова та страхова діяльність
K
40
40
100,0
38
95,0
Операції з нерухомим майном
L
582
9
1,5
573
98,5
520
89,3
Професійна, наукова та технічна діяльність
M
342
7
2,0
335
98,0
299
87,4
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
N
177
10
5,6
167
94,4
131
74,0
Освіта
P
23
23
100,0
17
73,9
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
Q
39
3
7,7
36
92,3
21
53,8
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
R
21
1
4,8
20
95,2
17
81,0
Надання інших видів послуг
S
72
72
100,0
64
88,9

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків і бюджетних установ.

2 Дані попередні.

 

Інформацію оновлено 26 Червня 2018 p.