Рентабельність операційної діяльності підприємств
за видами промислової діяльності
у 2016 році

(тис.грн)
 
Результат від операційної
діяльності
Витрати
операційної
діяльності
Рівень
рентабельності
(збитковості), %
Промисловість1
1174571,0
26157961,7
4,5
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
–159692,4
415060,1
–38,5
Переробна промисловість
1402669,4
21054756,4
6,7
виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів
187659,5
6294251,9
3,0
текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
28504,0
379033,7
7,5
виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність
324793,3
5653536,0
5,7
виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
2
2
2
виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
2
2
2
виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції
156291,3
1512604,2
10,3
металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання
36211,3
831793,2
4,4
машинобудування
538872,7
3791861,9
14,2
виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції
–2541,1
42355,1
–6,0
виробництво електричного устатковання
13536,6
162915,0
8,3
виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань
317670,3
1539968,7
20,6
виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів
210206,9
2046623,1
10,3
виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання
113276,1
2372867,4
4,8
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
–48105,1
4414309,0
–1,1
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
–20300,9
273836,2
–7,4

1 Дані з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

Інформацію оновлено 19 Жовтня 2017