Рентабельність операційної діяльності підприємств
за видами промислової діяльності
за 2014 рік

(тис.грн.)
 
Результат від операційної
діяльності
Витрати
операційної
діяльності
Рівень
рентабельності
(збитковості), %
Промисловість1
1031305,7
15166617,2
6,8
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
–127634,8
516397,7
–24,7
Переробна промисловість
1133667,6
12533673,3
9,0
виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів
320488,2
4540409,4
7,1
текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
21271,9
206153,0
10,3
виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність
104220,0
2314875,0
4,5
виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
2
2
2
виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
2
2
2
виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції
–56389,4
983935,0
–5,7
металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання
11891,1
491346,3
2,4
машинобудування
586694,7
2070752,0
28,3
виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції
–2642,9
41569,2
–6,4
виробництво електричного устатковання
–2650,6
74278,5
–3,6
виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань
281083,9
919230,5
30,6
виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів
310904,3
1035673,8
30,0
виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання
140429,8
1747381,1
8,0
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
33428,2
1913391,4
1,7
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
–8155,3
203154,8
–4,0

1 Дані з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності.

2 Дані вилучено з метою забезпечення виконання Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності інформації.

 

Інформацію оновлено 21 Жовтня 2015