Кількість зайнятих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності
з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2021 році

 
 
Код за
 КВЕД-2010
Усього,
осіб
У тому числі
великі
підприємства
середні
підприємства
малі
підприємства
з них
мікропідприємства
осіб
у % до
загальної
кількості
зайнятих
працівників
відповідного
виду
діяльності
осіб
у % до
загальної
кількості
зайнятих
працівників
відповідного
виду
діяльності
осіб
у % до
загальної
кількості
зайнятих
працівників
відповідного
виду
діяльності
осіб
у % до
загальної
кількості
зайнятих
працівників
відповідного
виду
діяльності
Усього  
114150
17234
15,1
65237
57,1
31679
27,8
13081
11,5
Сільське, лісове та рибне господарство
A
10641
6699
63,0
3942
37,0
1959
18,4
Промисловість
B+C+D+E
41037
8664
21,1
25988
63,3
6385
15,6
1549
3,8
Будівництво
F
5653
2924
51,7
2729
48,3
1018
18,0
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
G
22781
8570
37,6
6980
30,6
7231
31,8
3802
16,7
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність
H
6976
3339
47,9
3637
52,1
1143
16,4
Тимчасове розміщування й організація харчування
I
952
к
к
к
к
308
32,4
Інформація та телекомунікації
J
976
к
к
к
к
373
38,2
Фінансова та страхова діяльність
K
130
к
к
к
к
к
к
Операції з нерухомим майном
L
2505
к
к
к
к
1277
51,0
Професійна, наукова та технічна діяльність
M
1852
672
36,3
1180
63,7
796
43,0
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
N
2238
885
39,5
1353
60,5
365
16,3
Освіта
P
299
299
100,0
127
42,5
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
Q
17588
16677
94,8
911
5,2
113
0,6
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
R
320
к
к
к
к
41
12,8
Надання інших видів послуг
S
202
к
к
к
к
к
к

Примітки.

1. Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

2. Інформація сформована на основі фактично поданих підприємствами звітів та проведених дооцінок показників.

3. Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою виконання вимог Закону України "Про офіційну статистику" щодо забезпечення гарантій органів державної статистики щодо статистичної конфіденційності.

Інформацію оновлено 28 Вересня 2023 p.