Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності
з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2021 році

 
 
Код за
КВЕД-2010
Усього,
осіб
У тому числі
великі
підприємства
середні
підприємства
малі
підприємства
з них
мікропідприємства
осіб
у % до
загальної
кількості
найманих
працівників
відповідного
виду
діяльності
осіб
у % до
загальної
кількості
найманих
працівників
відповідного
виду
діяльності
осіб
у % до
загальної
кількості
найманих
працівників
відповідного
виду
діяльності
осіб
у % до
загальної
кількості
найманих
працівників
відповідного
виду
діяльності
Усього  
112299
17234
15,3
65207
58,1
29858
26,6
11352
10,1
Сільське, лісове та рибне господарство
A
10011
6695
66,9
3316
33,1
1353
13,5
Промисловість
B+C+D+E
40866
8664
21,2
25976
63,6
6226
15,2
1401
3,4
Будівництво
F
5524
2922
52,9
2602
47,1
898
16,3
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
G
22353
8570
38,3
6975
31,2
6808
30,5
3392
15,2
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність
H
6890
3336
48,4
3554
51,6
1077
15,6
Тимчасове розміщування й організація харчування
I
920
к
к
к
к
279
30,3
Інформація та телекомунікації
J
934
к
к
к
к
342
36,6
Фінансова та страхова діяльність
K
116
к
к
к
к
к
к
Операції з нерухомим майном
L
2388
к
к
к
к
1164
48,7
Професійна, наукова та технічна діяльність
M
1740
669
38,4
1071
61,6
687
39,5
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
N
2186
885
40,5
1301
59,5
314
14,4
Освіта
P
293
293
100,0
121
41,3
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
Q
17581
16677
94,9
904
5,1
106
0,6
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
R
308
к
к
к
к
32
10,4
Надання інших видів послуг
S
189
к
к
к
к
к
к

Примітки.

1. Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

2. Інформація сформована на основі фактично поданих підприємствами звітів та проведених дооцінок показників.

3. Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою виконання вимог Закону України "Про офіційну статистику" щодо забезпечення гарантій органів державної статистики щодо статистичної конфіденційності.

Інформацію оновлено 28 Вересня 2023 p.