Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності
з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2017 році1

 
 
Код за КВЕД-2010
Усього,
осіб
У тому числі
великі
підприємства
середні
підприємства
малі
підприємства
з них
мікропідприємства
осіб
у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду
діяльності
осіб
у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності
осіб
у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності
осіб
у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності
Усього2
 
99905
15532
15,6
57059
57,1
27314
27,3
10748
10,8
Сільське, лісове та рибне господарство
A
12071
8646
71,6
3425
28,4
1509
12,5
Промисловість
B+C+D+E
42578
7562
17,8
29562
69,4
5454
12,8
1101
2,6
Будівництво
F
5374
2685
50,0
2689
50,0
1196
22,3
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
G
22837
7970
34,9
8650
37,9
6217
27,2
3026
13,3
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність
H
5833
3620
62,1
2213
37,9
769
13,2
Тимчасове розміщування й організація харчування
I
1009
286
28,3
723
71,7
315
31,2
Інформація та телекомунікації
J
595
595
100,0
275
46,2
Фінансова та страхова діяльність
K
121
 
121
100,0
76
62,8
Операції з нерухомим майном
L
4079
1747
42,8
2332
57,2
1173
28,8
Професійна, наукова та технічна діяльність
M
1755
441
25,1
1314
74,9
626
35,7
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
N
2080
873
42,0
1207
58,0
354
17,0
Освіта
P
131
131
100,0
26
19,8
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
Q
888
3
3
3
3
123
13,9
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
R
246
3
3
3
3
14
5,7
Надання інших видів послуг
S
308
308
100,0
165
53,6

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків і бюджетних установ.

2 Дані попередні.

3 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

Інформацію оновлено 26 Червня 2018 p.