Фінансові результати підприємств до оподаткування
за видами промислової діяльності
за 2012 рік1

(тис.грн.)
           
Фінансовий результат  (сальдо)
Підприємства, які одержали прибуток
Підприємства, які одержали збиток
у % до загальної кількості підприємств
фінансовий
результат
у % до загальної кількості підприємств
фінансовий
результат
Промисловість2
234932,5
61,2
604955,4
38,8
370022,9
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
–89665,2
31,2
1029,8
68,8
90695,0
Переробна промисловість
357638,4
62,5
574262,8
37,5
216624,4
виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів
–898,0
54,5
136011,7
45,5
136909,7
текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
12892,4
67,2
15161,0
32,8
2268,6
виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність
24745,7
62,2
42347,1
37,8
17601,4
виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
3
3
3
3
3
виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
2587,8
55,6
3975,4
44,4
1387,6
виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції
8159,8
64,1
20049,4
35,9
11889,6
металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування
91846,6
71,4
96901,8
28,6
5055,2
машинобудування
76319,4
64,7
108797,4
35,3
32478,0
виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції
–3545,4
33,3
0,9
66,7
3546,3
виробництво електричного устаткування
–1007,5
71,4
1104,1
28,6
2111,6
виробництво машин і устаткування, не віднесених до інших угруповань
–888,3
64,7
11954,8
35,3
12843,1
виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів
81760,6
71,4
95737,6
28,6
13977,0
виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устаткування
140000,7
66,7
149035,0
33,3
9034,3
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
–43514,2
65,2
17064,1
34,8
60578,3
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
10473,5
53,7
12598,7
46,3
2125,2

Групування інформації за видами економічної діяльності здійснюється згідно з Класифікацією видів економічної діяльності (ДК 009-2010), затвердженою наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року № 457 "Про затвердження та скасування національних класифікаторів".

Дані з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності.

Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».