Фінансові результати підприємств до оподаткування
за видами промислової діяльності
у 2016 році

(тис.грн)
  Фінансовий результат  (сальдо) Підприємства, які одержали прибуток Підприємства, які одержали збиток
у % до загальної кількості підприємств фінансовий результат у % до загальної кількості підприємств фінансовий результат
Промисловість1
498628,0
73,4
1461099,7
26,6
962471,7
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
–155221,3
47,1
245,4
52,9
155466,7
Переробна промисловість
725908,0
76,1
1410345,8
23,9
684437,8
виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів
–58547,0
73,0
219071,0
27,0
277618,0
текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
27251,9
85,7
27796,2
14,3
544,3
виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність
–51510,3
75,8
263810,9
24,2
315321,2
виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
2
2
2
2
2
виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
2
2
2
2
2
виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції
128473,5
76,2
134969,0
23,8
6495,5
металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання
22278,5
71,7
38567,4
28,3
16288,9
машинобудування
545852,8
76,3
548938,4
23,7
3085,6
виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції
2
2
2
2
2
виробництво електричного устатковання
2
2
2
2
2
виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань
360313,5
76,5
360482,1
23,5
168,6
виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів
174858,4
90,9
174881,9
9,1
23,5
виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання
104969,7
78,3
157988,2
21,7
53018,5
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
–56109,4
52,9
48470,9
47,1
104580,3
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
–15949,3
65,2
2037,6
34,8
17986,9

1 Дані без урахування зміни підприємствами основного виду економічної діяльності.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності інформації.

 

Інформацію оновлено 19 Червня 2017