Витрати на оплату праці підприємств за видами економічної діяльності
з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємствау 2021 році

 
 
Код за
КВЕД-2010
Усього,
тис.грн
У тому числі
великі
підприємства
середні
підприємства
малі
підприємства
з них
мікропідприємства
тис.грн
у % до
загальних
витрат на
оплату
праці
відповід-
ного виду
діяльності
тис.грн
у % до
загальних
витрат на
оплату
праці
відповід-
ного виду
діяльності
тис.грн
у % до
загальних
витрат на
оплату
праці
відповід-
ного виду
діяльності
тис.грн
у % до
загальних
витрат на
оплату
праці
відповід-
ного виду
діяльності
Усього  
14023302,3
2807428,3
20,0
8759580,9
62,5
2456293,1
17,5
785142,1
5,6
Сільське, лісове та рибне господарство
A
1314990,4
1055347,4
80,3
259643,0
19,7
72678,3
5,5
Промисловість
B+C+D+E
6242211,8
1856736,3
29,8
3828821,4
61,3
556654,1
8,9
102270,5
1,6
Будівництво
F
678260,7
436939,5
64,4
241321,2
35,6
72166,0
10,6
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
G
2117808,4
950692,0
44,9
616029,5
29,1
551086,9
26,0
247521,2
11,7
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність
H
620652,3
335004,1
54,0
285648,2
46,0
78574,0
12,7
Тимчасове розміщування й організація харчування
I
75161,2
к
к
к
к
17127,0
22,8
Інформація та телекомунікації
J
84758,0
к
к
к
к
24220,9
28,6
Фінансова та страхова діяльність
K
к
к
к
к
к
7729,0
к
Операції з нерухомим майном
L
188837,1
к
к
к
к
72592,0
38,4
Професійна, наукова та технічна діяльність
M
152747,5
63853,0
41,8
88894,5
58,2
48890,4
32,0
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
N
193553,6
90686,9
46,9
102866,7
53,1
18512,5
9,6
Освіта
P
17121,9
17121,9
100,0
6728,2
39,3
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
Q
2268489,7
2201724,2
97,1
66765,5
2,9
5778,2
0,3
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
R
40171,2
к
к
к
к
2069,2
5,2
Надання інших видів послуг
S
к
к
к
к
к
8284,7
к

Примітки.

1. Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

2. Інформація сформована на основі фактично поданих підприємствами звітів та проведених дооцінок показників.

3. Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою виконання вимог Закону України "Про офіційну статистику" щодо забезпечення гарантій органів державної статистики щодо статистичної конфіденційності.

Інформацію оновлено 28 Вересня 2023 p.