Витрати на оплату праці на підприємствах за видами економічної діяльності
з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2017 році1

 
 
Код за КВЕД-2010
Усього,
тис.грн
У тому числі
великі
підприємства
середні
підприємства
малі
підприємства
з них
мікропідприємства
тис.грн
у % до загальних витрат на оплату праці
відповідного виду діяльності
тис.грн
у % до загальних витрат на оплату праці
відповідного виду діяльності
тис.грн
у % до загальних витрат на оплату праці
відповідного виду
діяльності
тис.грн
у % до
загальних
витрат на
оплату праці
відповідного
виду
діяльності
Усього2  
6737094,9
1371974,8
20,4
4092863,5
60,7
1272256,6
18,9
444797,4
6,6
Сільське, лісове та рибне господарство
A
772635,9
618727,9
80,1
153908,0
19,9
51421,3
6,7
Промисловість
B+C+D+E
3633100,4
876487,9
24,1
2471348,7
68,0
285263,8
7,9
50596,2
1,4
Будівництво
F
331918,7
202712,2
61,1
129206,5
38,9
53409,0
16,1
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
G
1205133,4
495486,9
41,1
422361,0
35,1
287285,5
23,8
128414,2
10,7
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність
H
286680,2
192672,5
67,2
94007,7
32,8
32673,7
11,4
Тимчасове розміщування й організація харчування
I
43904,8
14238,0
32,4
29666,8
67,6
12170,1
27,7
Інформація та телекомунікації
J
28565,9
28565,9
100,0
11596,6
40,6
Фінансова та страхова діяльність
K
5430,9
5430,9
100,0
3611,1
66,5
Операції з нерухомим майном
L
167015,6
64600,1
38,7
102415,5
61,3
50121,8
30,0
Професійна, наукова та технічна діяльність
M
95529,2
30343,3
31,8
65185,9
68,2
23123,0
24,2
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
N
91204,6
41822,8
45,9
49381,8
54,1
14272,3
15,6
Освіта
P
4718,2
4718,2
100,0
1177,5
25,0
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
Q
35941,9
3
3
3
3
4486,5
12,5
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
R
21342,6
3
3
3
3
580,5
2,7
Надання інших видів послуг
S
13972,6
13972,6
100,0
7143,6
51,1

1Дані наведено без урахування результатів діяльності банків і бюджетних установ.

2 Дані попередні.

3 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

Інформацію оновлено 26 Червня 2018 p.