Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств
за видами економічної діяльності
з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємствау 2021 році

 
Код за
КВЕД-
2010
Усього,
тис.грн
У тому числі
великі
підприємства
середні
підприємства
малі
підприємства
з них
мікропідприємства
тис.грн
у % до
загально-
го обсягу
реалізації
відповід-
ного виду
діяльності
тис.грн
у % до
загально-
го обсягу
реалізації
відповід-
ного виду
діяльності
тис.грн
у % до
загально-
го обсягу
реалізації
відповід-
ного виду
діяльності
тис.грн
у % до
загально-
го обсягу
реалізації
відповід-
ного виду
діяльності
Усього  
238567740,0
63272210,2
26,5
132328359,9
55,5
42967169,9
18,0
14462567,5
6,1
Сільське, лісове та рибне господарство
A
15476853,5
9717747,6
62,8
5759105,9
37,2
1876390,9
12,1
Промисловість
B+C+D+E
57700914,7
19313892,2
33,5
31551546,1
54,7
6835476,4
11,8
1218790,2
2,1
Будівництво
F
5141289,7
2940447,6
57,2
2200842,1
42,8
700780,9
13,6
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
G
144724123,5
43958318,0
30,4
80152384,0
55,4
20613421,5
14,2
7713399,2
5,3
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність
H
5557638,7
1840899,9
33,1
3716738,8
66,9
1071792,6
19,3
Тимчасове розміщування й організація харчування
I
373897,2
к
к
к
к
55235,9
14,8
Інформація та телекомунікації
J
336403,4
к
к
к
к
140481,3
41,8
Фінансова та страхова діяльність
K
к
к
к
к
к
63594,1
к
Операції з нерухомим майном
L
2544667,3
к
к
к
к
1097092,9
43,1
Професійна, наукова та технічна діяльність
M
533593,1
144789,2
27,1
388803,9
72,9
262301,3
49,2
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
N
771897,2
218520,2
28,3
553377,0
71,7
131863,0
17,1
Освіта
P
99923,1
99923,1
100,0
52079,0
52,1
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
Q
3781598,9
3551141,2
93,9
230457,7
6,1
31316,3
0,8
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
R
30183,0
к
к
к
к
10536,9
34,9
Надання інших видів послуг
S
к
к
к
к
к
36913
к

Примітки.

1. Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

2. Інформація сформована на основі фактично поданих підприємствами звітів та проведених дооцінок показників.

3. Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою виконання вимог Закону України "Про офіційну статистику" щодо забезпечення гарантій органів державної статистики щодо статистичної конфіденційності.

Інформацію оновлено 28 Вересня 2023 p.