Показники балансу великих та середніх підприємств
за видами економічної діяльності
станом на 30 червня 2017 року

(тис.грн)
 
Актив
необоротні активи
оборотні активи
необоротні активи та групи вибуття
на
1 січня
2017
на
30 червня
2017
на
1 січня
2017
на
30 червня
2017
на
1 січня
2017
на
30 червня 2017
Усього1
13805517,3
14160868,4
38234023,8
42710263,0
6227,0
7603,0
сільське, лісове та рибне господарство
245269,2
248150,0
239010,2
336505,4
промисловість
8817808,8
9149658,5
11082459,3
11621891,5
114,0
1338,0
будівництво
97068,0
100459,0
583407,0
691065,0
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
1476762,2
1484161,2
24613520,3
28972977,0
698,0
269,0
транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
381824,0
405812,0
288280,0
324780,0
5415,0
5996,0
тимчасове розміщування й організація харчування
20867,0
20997,0
5664,0
9826,0
інформація та телекомунікації
фінансова та страхова діяльність
операції з нерухомим майном
2612671,7
2572099,4
1307770,3
601667,8
професійна, наукова та технічна діяльність
46940,1
44322,1
59651,0
70753,0
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
92903,3
93978,2
34480,7
39172,3
освіта
охорона здоров'я та надання соціальної допомоги
2
2
2
2
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
2
2
2
2
надання інших видів послуг

Продовження
 
Пасив
власний капітал
довгострокові зобов’язання
і забезпечення
поточні зобов’язання
і забезпечення
на
1 січня
2017
на
30 червня
2017
на
1 січня
2017
на
30 червня
2017
на
1 січня
2017
на
30 червня 2017
Усього1
3272726,2
3956348,0
13622458,6
14375588,6
35150583,3
38546797,8
сільське, лісове та рибне господарство
268876,5
280119,5
22141,0
18358,0
193261,9
286177,9
промисловість
4430288,7
4417830,8
5904890,8
6184406,0
9565202,6
10170651,2
будівництво
170120,0
179614,0
3887,0
7972,0
506468,0
603938,0
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
–1116678,6
–512522,9
5268051,0
5991292,0
21939608,1
24978638,1
транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
191935,0
242235,0
134495,0
19597,0
349089,0
474756,0
тимчасове розміщування й організація харчування
15466,0
15003,0
11065,0
15820,0
інформація та телекомунікації
фінансова та страхова діяльність
операції з нерухомим майном
–450900,9
–457624,4
2204651,2
2051073,5
2166691,7
1580318,1
професійна, наукова та технічна діяльність
–68221,5
–74660,9
276,3
174,8
174536,3
189561,2
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
110544,0
108460,9
141,3
3,3
16698,7
24686,3
освіта
охорона здоров'я та надання соціальної допомоги
2
2
2
2
2
2
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
2
2
2
2
2
2
надання інших видів послуг

Продовження
 
Пасив
Баланс
зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття та чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
на
1 січня
2017
на
30 червня
2017
на
1 січня
2017
на
30 червня
2017
Усього1
52045768,1
56878734,4
сільське, лісове та рибне господарство
484279,4
584655,4
промисловість
19900382,1
20772888,0
будівництво
680475,0
791524,0
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
26090980,5
30457407,2
транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
675519,0
736588,0
тимчасове розміщування й організація харчування
26531,0
30823,0
інформація та телекомунікації
фінансова та страхова діяльність
операції з нерухомим майном
3920442,0
3173767,2
професійна, наукова та технічна діяльність
106591,1
115075,1
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
127384,0
133150,5
освіта
охорона здоров'я та надання соціальної допомоги
2
2
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
2
2
надання інших видів послуг

1Дані наведено без урахування результатів діяльності бюджетних установ. За видом економічної діяльності «Сільське, лісове та рибне господарство» інформацію наведено без урахування рослинництва, тваринництва та змішаного сільського господарства, які відслідковуються тільки в річній звітності.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

Інформацію оновлено 25 Вересня 2017