Необоротні та оборотні активи, власний капітал
та зобов’язання підприємств
за видами економічної діяльності
станом на 31 грудня 2022 року

(тис.грн)
 
Код за
КВЕД-2010
Актив
необоротні активи
оборотні активи
необоротні активи
 та групи вибуття
на
1 січня
2022р.
на
31 грудня
2022р.
на
1 січня
2022р.
на
31 грудня
2022р.
на
1 січня
2022р.
на
31 грудня
2022р.

Усього

 
51492208,8
55381019,1
149292629,9
184327887,8
62743,3
55177,6

сільське, лісове та рибне господарство

A
7465058,8
8294125,1
12347633,1
16905479,4
45,4
1116,2

промисловість

B+C+D+E
22833622,9
23520387,4
27655672,5
34873917,9
18558,1
13252,1

будівництво

F
2608371,2
2437923,4
3784836,8
3770804,3
250,9
221,5

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G
5069929,1
5965078,5
86842122,6
104807769,1
21359,9
24064,3

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H
1881876,7
2505586,2
9308519,0
13235153,7
3132,5
1951,3

тимчасове розміщування й організація харчування

I
179668,0
200199,9
289811,9
357023,9

інформація та телекомунікації

J
53752,6
60200,1
89871,3
99692,5

фінансова та страхова діяльність

K
131964,0
132527,6
283243,6
427321,6
18114,0
13709,0

операції з нерухомим майном

L
5649332,9
6062849,6
3127660,7
3752698,8
859,8
859,8

професійна, наукова та технічна діяльність

M
2138772,6
2099992,7
3641303,4
3690042,2
419,3

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N
604334,6
609733,6
698153,0
604148,5
3,4
3,4

освіта

P
6981,9
6480,4
17533,0
20784,5

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q
2779775,8
3395428,5
1160518,2
1730991,8

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R
70586,3
68792,8
19645,5
16920,2

надання інших видів послуг

S
18181,4
21713,3
26105,3
35139,4
 
Продовження
 
Код за
КВЕД-2010
Пасив
власний капітал
довгострокові зобов’язання
і забезпечення
поточні зобов’язання
і забезпечення
на
1 січня
2022р.
на
31 грудня
2022р.
на
1 січня
2022р.
на
31 грудня
2022р.
на
1 січня
2022р.
на
31 грудня
2022р.

Усього

 
36135447,5
39600832,2
21270834,8
25567750,7
143437389,0
174591937,1

сільське, лісове та рибне господарство

A
12909276,9
15180263,7
1197833,5
1622708,5
5702239,5
8394189,4

промисловість

B+C+D+E
17645816,1
17988559,0
7915206,8
8872937,8
24946830,6
31546060,6

будівництво

F
502439,9
487213,3
207146,9
368449,1
5683872,1
5353286,8

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G
1209445,8
1284004,9
8176748,2
10142564,2
82547217,6
99370342,8

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H
973367,2
1107517,1
168797,3
186789,9
10050852,4
14448384,2

тимчасове розміщування й організація харчування

I
–629265,2
–598421,7
28256,6
24758,3
1070488,5
1130887,2

інформація та телекомунікації

J
38241,7
53537,5
276,7
267,7
105105,5
106087,4

фінансова та страхова діяльність

K
357828,8
362819,5
14757,9
7374,7
60734,9
203364,0

операції з нерухомим майном

L
284139,4
–34392,8
1423074,3
1911225,8
7070639,7
7939575,2

професійна, наукова та технічна діяльність

M
170665,9
147919,1
1593397,0
1594377,1
4016432,4
4047738,7

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N
164805,5
178224,8
48738,4
53097,6
1088947,1
982563,1

освіта

P
14860,5
16711,1
30,8
6,0
9623,6
10547,8

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q
2854857,6
3644036,4
494494,3
781488,0
590930,1
700890,5

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R
–389746,3
–255512,5
2067,6
1706,0
477910,5
339519,5

надання інших видів послуг

S
28713,7
38352,8
8,5
15564,5
18499,9
 
Продовження
 
Код за
КВЕД–2010
Пасив
Баланс
зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття та чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
на
1 січня
2022р.
на
31 грудня
2022р.
на
1 січня
2022р.
на
31 грудня
2022р.

Усього

 
3910,7
3564,5
200847582,0
239764084,5

сільське, лісове та рибне господарство

A
3387,4
3559,1
19812737,3
25200720,7

промисловість

B+C+D+E
50507853,5
58407557,4

будівництво

F
6393458,9
6208949,2

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G
91933411,6
110796911,9

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H
511,3
11193528,2
15742691,2

тимчасове розміщування й організація харчування

I
469479,9
557223,8

інформація та телекомунікації

J
143623,9
159892,6

фінансова та страхова діяльність

K
433321,6
573558,2

операції з нерухомим майном

L
8777853,4
9816408,2

професійна, наукова та технічна діяльність

M
5780495,3
5790034,9

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N
1302491,0
1213885,5

освіта

P
24514,9
27264,9

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q
12,0
5,4
3940294,0
5126420,3

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R
90231,8
85713,0

надання інших видів послуг

S
44286,7
56852,7

Примітки.

1. Дані наведено без урахування результатів діяльності бюджетних установ.

2. Інформація сформована на основі фактично поданих підприємствами звітів.

Інформацію оновлено 10 Жовтня 2023 p.