Рентабельність операційної та всієї діяльності підприємств
за видами економічної діяльності
у 2022 році

(у відсотках)
 
Код за
КВЕД-
2010
Рівень рентабельності
(збитковості)
операційної діяльності
підприємств
Рівень рентабельності
(збитковості)
всієї діяльності
підприємств
Усього
 
8,3
2,1

сільське, лісове та рибне господарство

A
23,1
17,3

промисловість

B+C+D+E
5,3
0,0

будівництво

F
3,0
–1,0

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G
10,9
0,2

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H
5,8
–0,6

тимчасове розміщування й організація харчування

I
7,5
3,7

інформація та телекомунікації

J
6,8
5,9

фінансова та страхова діяльність

K
0,7
7,9

операції з нерухомим майном

L
7,8
–8,6

професійна, наукова та технічна діяльність

M
–2,4
1,7

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N
3,6
1,2

освіта

P
4,6
2,1

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q
6,6
9,9

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R
–15,4
–13,1

надання інших видів послуг

S
3,8
2,7

Примітка.Інформація сформована на основі фактично поданих підприємствами звітів.

Інформацію оновлено 10 Жовтня 2023 p.