Фінансові результати великих та середніх підприємств
до оподаткування за видами економічної діяльності
у січні–червні 2017 року

(тис.грн)
 
Фінансовий результат  (сальдо)
Підприємства, які одержали прибуток
Підприємства, які одержали збиток
у % до загальної кількості підприємств
фінансовий результат
у % до загальної кількості підприємств
фінансовий результат
Усього1
1111155,0
69,2
1682657,5
30,8
571502,5
сільське, лісове та рибне господарство
25831,1
95,7
2
4,3
2
промисловість
352262,1
74,1
684535,3
25,9
332273,2
будівництво
36623,0
73,7
40894,0
26,3
4271,0
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
637587,7
62,5
801227,0
37,5
163639,3
транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
57653,0
62,5
63731,0
37,5
6078,0
тимчасове розміщування й організація харчування
–2448,0
66,7
2
33,3
2
інформація та телекомунікації
фінансова та страхова діяльність
операції з нерухомим майном
3380,3
53,3
53273,6
46,7
49893,3
професійна, наукова та технічна діяльність
–5602,1
85,7
2
14,3
2
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
–3157,1
21,4
834,7
78,6
3991,8
освіта
охорона здоров'я та надання соціальної допомоги
2
50,0
2
50,0
2
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
2
100,0
2
надання інших видів послуг

1 За видом економічної діяльності "Сільське, лісове та рибне господарство" інформацію наведено без урахування рослинництва, тваринництва та змішаного сільського господарства, які відслідковуються тільки в річній звітності.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

Інформацію оновлено 25 Вересня 2017