Фінансові результати великих та середніх підприємств
до оподаткування за видами промислової діяльності
за січень–березень 2017 року

(тис.грн)
  Фінансовий результат  (сальдо) Підприємства, які одержали прибуток Підприємства, які одержали збиток
у % до загальної кількості підприємств фінансовий результат у % до загальної кількості підприємств фінансовий результат
Промисловість
239891,8
67,9
454870,0
32,1
214978,2
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
1
1
1
1
1
Переробна промисловість
181431,9
71,7
346192,0
28,3
164760,1
виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів
–8786,4
65,2
40091,0
34,8
48877,4
текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
4917,0
80,0
5250,0
20,0
333,0
виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність
–60411,0
66,7
48032,0
33,3
108443,0
виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
1
100,0
1
виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
1
100,0
1
виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції
20009,3
80,0
20056,0
20,0
46,7
металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання
5206,0
62,5
7224,0
37,5
2018,0
машинобудування
205505,0
75,0
208781,0
25,0
3276,0
виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції
1
1
1
1
1
виробництво електричного устатковання
1
1
1
1
1
виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань
88683,0
100,0
88683,0
виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів
117380,0
60,0
117798,0
40,0
418,0
виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання
11480,0
75,0
13246,0
25,0
1766,0
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
106971,7
77,8
108175,0
22,2
1203,3
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
1
1
1
1
1

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності інформації.

 

Інформацію оновлено 23 Червня 2017