Фінансові результати великих та середніх підприємств
до оподаткування за видами промислової діяльності
у січні–червні 2017 року

(тис.грн)
 
Фінансовий результат  (сальдо)
Підприємства, які одержали прибуток
Підприємства, які одержали збиток
у % до загальної кількості підприємств
фінансовий результат
у % до загальної кількості підприємств
фінансовий результат
Промисловість
352262,1
74,1
684535,3
25,9
332273,2
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
1
100,0
1
Переробна промисловість
377436,3
80,4
620365,3
19,6
242929,0
виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів
–6032,6
73,9
88816,4
26,1
94849,0
текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
8301,0
90,0
1
10,0
1
виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність
–42071,0
72,2
92438,0
27,8
134509,0
виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
1
100,0
1
виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
1
100,0
1
виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції
31317,9
90,0
1
10,0
1
металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання
14097,0
87,5
1
12,5
1
машинобудування
328003,0
83,3
1
16,7
1
виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції
1
100,0
1
виробництво електричного устатковання
1
100,0
1
виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань
142144,0
100,0
142144,0
виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів
182927,0
80,0
1
20,0
1
виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання
38178,0
75,0
1
25,0
1
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
48137,6
55,6
62400,0
44,4
14262,4
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
1
44,4
1
55,6
1

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

Інформацію оновлено 25 Вересня 2017