Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств
за видами економічної діяльності
за січень–березень 2017 року

(тис.грн)
  Результат від операційної діяльності Витрати операційної діяльності Рівень рентабельності (збитковості), %
Усього1
983262,6
9170975,8
10,7
сільське, лісове та рибне господарство
10386,8
236766,1
4,4
промисловість
433331,7
6924682,8
6,3
будівництво
16837,0
137309,0
12,3
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
661896,1
1145448,8
57,8
транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
17766,0
240762,0
7,4
тимчасове розміщування й організація харчування
–1440,0
12749,0
–11,3
інформація та телекомунікації
фінансова та страхова діяльність
операції з нерухомим майном
–131612,8
399436,6
–32,9
професійна, наукова та технічна діяльність
–2852,7
16744,1
–17,0
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
–17401,5
43108,4
–40,4
освіта
охорона здоров'я та надання соціальної допомоги
2
2
2
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
2
2
2
надання інших видів послуг

1 За видом економічної діяльності «Сільське, лісове та рибне господарство» інформацію наведено без урахування рослинництва, тваринництва та змішаного сільського господарства, які відслідковуються тільки в річній звітності.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності інформації.

 

Інформацію оновлено 23 Червня 2017