Рентабельність операційної діяльності
великих та середніх підприємств
за видами економічної діяльності
у січні–червні 2017 року

(тис.грн)
 
Результат від операційної діяльності
Витрати операційної діяльності
Рівень рентабельності (збитковості), %
Усього1
2444041,8
16720873,3
14,6
сільське, лісове та рибне господарство
27241,7
487957,5
5,6
промисловість
729685,2
12603584,6
5,8
будівництво
35506,0
401166,0
8,9
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
1508586,7
2050620,0
73,6
транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
57430,0
515797,0
11,1
тимчасове розміщування й організація харчування
–2372,0
23922,0
–9,9
інформація та телекомунікації
фінансова та страхова діяльність
операції з нерухомим майном
84233,8
520114,4
16,2
професійна, наукова та технічна діяльність
–4095,1
33369,8
–12,3
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
–1363,5
50721,0
–2,7
освіта
охорона здоров'я та надання соціальної допомоги
2
2
2
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
2
2
2
надання інших видів послуг

1 За видом економічної діяльності «Сільське, лісове та рибне господарство» інформацію наведено без урахування рослинництва, тваринництва та змішаного сільського господарства, які відслідковуються тільки в річній звітності.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

Інформацію оновлено 25 Вересня 2017