Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств
за видами промислової діяльності
за січень–березень 2017 року

(тис.грн)
  Результат від операційної діяльності Витрати операційної діяльності Рівень рентабельності (збитковості), %
Промисловість
433331,7
6924682,8
6,3
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
1
1
1
Переробна промисловість
372029,9
4955861,1
7,5
виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів
12256,6
1325975,5
0,9
текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
4899,0
98712,0
5,0
виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність
89267,0
1130261,0
7,9
виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
1
1
1
виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
1
1
1
виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції
19832,3
197823,6
10,0
металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання
10405,0
197664,0
5,3
машинобудування
210195,0
1369604,0
15,3
виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції
1
1
1
виробництво електричного устатковання
1
1
1
виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань
82395,0
434301,0
19,0
виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів
127259,0
888135,0
14,3
виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання
21522,0
585577,0
3,7
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
110719,6
1818880,5
6,1
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
1
1
1

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності інформації.

 

Інформацію оновлено 23 Червня 2017