Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств
за видами промислової діяльності
у січні–червні 2017 року

(тис.грн)
 
Результат від операційної
діяльності
Витрати
операційної
діяльності
Рівень
рентабельності
(збитковості), %
Промисловість
729685,2
12603584,6
5,8
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
1
1
1
Переробна промисловість
750399,3
9628269,8
7,8
виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів
33733,4
2617909,5
1,3
текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
8251,0
198523,0
4,2
виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність
245132,0
2167920,0
11,3
виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
1
1
1
виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
1
1
1
виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції
30921,9
469554,3
6,6
металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання
21499,0
530434,0
4,1
машинобудування
346985,0
2348858,0
14,8
виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції
1
1
1
виробництво електричного устатковання
1
1
1
виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань
130823,0
889095,0
14,7
виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів
209893,0
1352245,0
15,5
виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання
56949,0
1195513,0
4,8
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
55102,7
2674543,0
2,1
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
1
1
1

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

Інформацію оновлено 25 Вересня 2017