Динаміка середньомісячної  заробітної плати за видами економічної діяльності
у 2010-2016 роках

(у розрахунку на одного штатного працівника, грн.)
 
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Усього
1692
1994
2339
2580
2721
3291
4047
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство
972
1284
1706
2008
2288
3340
4444
Промисловість
1947
2424
2707
2976
3426
4334
5532
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
3176
4344
4766
5337
5447
5848
6004
Переробна промисловість
1745
2158
2441
2693
3252
4380
5711
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
2208
2656
2971
3241
3501
3906
5247
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
1660
1820
2005
2224
2480
3012
3325
Будівництво
1368
1895
2174
2593
2740
3238
4121
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
1242
1453
1701
1918
2078
2716
3372
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
1879
2302
2500
2671
2812
3317
3942
Тимчасове розміщування й організація харчування
1007
1207
1344
1406
1523
1941
2794
Інформація та телекомунікації
2037
2285
2610
3042
2908
3278
4183
Фінансова та страхова діяльність
3720
4272
4715
5060
4724
5281
6561
Операції з нерухомим майном
1549
1844
1611
1801
2045
2367
2868
Професійна, наукова та технічна діяльність
1336
2086
2531
2525
2456
2849
3739
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
1059
1304
1661
1959
1914
2241
2416
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування
2308
2642
3071
3315
3248
3653
5016
Освіта
1715
1867
2293
2463
2526
2931
3406
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги
1493
1567
1940
2089
2190
2581
3021
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
1598
1691
2240
2351
2336
2726
3201
Надання інших видів послуг
1002
1363
1975
1604
1920
2340
2728

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

Починаючи з 2013 року інформація узагальнена за видами економічної діяльності відповідно до Класифікації видів економічної діяльності (ДК 009:2010).

Інформація за 2010-2012рр. перерахована за видами економічної діяльності відповідно до класифікації ДК 009:2010.

 

Інформацію оновлено 06 Березня 2017