Cередня заробітна плата штатних працівників
за видами економічної діяльності у 2018 році

(в розрахунку на одного штатного працівника, грн)
Вид діяльності
Січень
Всього
6306
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство
6648
Промисловість
8099
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
7911
Переробна промисловість
8443
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
7221
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
5001
Будівництво
5622
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
5108
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
6699
Тимчасове розміщування й організація харчування
4341
Інформація та телекомунікації
6007
Фінансова та страхова діяльність
9597
Операції з нерухомим майном
6026
Професійна, наукова та технічна діяльність
5327
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
4503
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування
8236
Освіта
5658
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
4598
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
4888
Надання інших видів послуг
4367

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

 

Інформацію оновлено 05 Березня 2018