Cередня заробітна плата штатних працівників
за видами економічної діяльності у 2018 році

(в розрахунку на одного штатного працівника, грн)
Вид діяльності
Січень
Лютий
Всього
6306
6448
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство
6648
6575
Промисловість
8099
7964
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
7911
7831
Переробна промисловість
8443
8308
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
7221
6986
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
5001
5148
Будівництво
5622
5881
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
5108
5134
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
6699
6320
Тимчасове розміщування й організація харчування
4341
3895
Інформація та телекомунікації
6007
6777
Фінансова та страхова діяльність
9597
9947
Операції з нерухомим майном
6026
5821
Професійна, наукова та технічна діяльність
5327
5295
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
4503
4437
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування
8236
9441
Освіта
5658
6056
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
4598
4654
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
4888
5056
Надання інших видів послуг
4367
4166

 

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

 

Інформацію оновлено 03 Квітня 2018