Середня номінальна заробітна плата
за видами економічної діяльності у 2017 році

(в розрахунку на одного штатного працівника, грн)
Вид діяльності
Січень
Лютий
Всього
5028
5119
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство
5299
5267
Промисловість
6090
6331
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
6656
6755
Переробна промисловість
6291
6627
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
5554
5405
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
3962
3987
Будівництво
4254
4569
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
5043
4349
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
4502
4421
Тимчасове розміщування й організація харчування
3364
3614
Інформація та телекомунікації
5215
5652
Фінансова та страхова діяльність
7728
7671
Операції з нерухомим майном
3969
4090
Професійна, наукова та технічна діяльність
4452
4555
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
3713
3649
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування
5450
6238
Освіта
4796
4894
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
3990
4075
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
4059
4070
Надання інших видів послуг
3445
3862

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

 

Інформацію оновлено 03 Квітня 2017