Середня номінальна заробітна плата
за видами економічної діяльності у 2017 році

(в розрахунку на одного штатного працівника, грн)
Вид діяльності
Січень
Лютий
Березень
Квітень
Всього
5028
5119
5513
5311
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство
5299
5267
5761
5550
Промисловість
6090
6331
7070
6359
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
6656
6755
7281
6705
Переробна промисловість
6291
6627
7110
6580
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
5554
5405
7762
5786
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
3962
3987
4215
4172
Будівництво
4254
4569
5266
4973
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
5043
4349
4526
4517
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
4502
4421
5388
5202
Тимчасове розміщування й організація харчування
3364
3614
3662
3712
Інформація та телекомунікації
5215
5652
5549
5383
Фінансова та страхова діяльність
7728
7671
8274
8183
Операції з нерухомим майном
3969
4090
4684
4379
Професійна, наукова та технічна діяльність
4452
4555
4880
4826
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
3713
3649
4146
3805
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування
5450
6238
6747
6618
Освіта
4796
4894
4990
5012
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
3990
4075
4203
4240
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
4059
4070
4342
4131
Надання інших видів послуг
3445
3862
3951
4062

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.  

 

Інформацію оновлено 01 Червня 2017