Середня номінальна заробітна плата
за видами економічної діяльності у 2017 році

(в розрахунку на одного штатного працівника, грн)
Вид діяльності
Січень
Лютий
Березень
Квітень
Травень
Червень
Всього
5028
5119
5513
5311
5580
6145
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство
5299
5267
5761
5550
5862
6053
Промисловість
6090
6331
7070
6359
6765
6981
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
6656
6755
7281
6705
7496
7398
Переробна промисловість
6291
6627
7110
6580
6958
7215
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
5554
5405
7762
5786
6279
6433
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
3962
3987
4215
4172
4218
4288
Будівництво
4254
4569
5266
4973
5476
5543
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
5043
4349
4526
4517
4269
4360
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
4502
4421
5388
5202
5306
5430
Тимчасове розміщування й організація харчування
3364
3614
3662
3712
3714
3345
Інформація та телекомунікації
5215
5652
5549
5383
5756
5507
Фінансова та страхова діяльність
7728
7671
8274
8183
8228
8064
Операції з нерухомим майном
3969
4090
4684
4379
4600
4823
Професійна, наукова та технічна діяльність
4452
4555
4880
4826
4768
5206
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
3713
3649
4146
3805
3909
4029
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування
5450
6238
6747
6618
7396
8946
Освіта
4796
4894
4990
5012
5443
6712
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
3990
4075
4203
4240
4403
4855
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
4059
4070
4342
4131
4280
4576
Надання інших видів послуг
3445
3862
3951
4062
3802
4490

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

 

Інформацію оновлено 02 Серпня 2017