Середньомісячна номінальна заробітна плата
за видами економічної діяльності  у 2017 році

(у розрахунку на одного штатного працівника, грн)
Вид діяльності
Січень
Всього
5028
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство
5299
Промисловість
6090
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
6656
Переробна промисловість
6291
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
5554
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
3962
Будівництво
4254
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
5043
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
4502
Тимчасове розміщування й організація харчування
3364
Інформація та телекомунікації
5215
Фінансова та страхова діяльність
7728
Операції з нерухомим майном
3969
Професійна, наукова та технічна діяльність
4452
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
3713
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування
5450
Освіта
4796
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
3990
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
4059
Надання інших видів послуг
3445

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.  

 

Інформацію оновлено 03 Березня 2017