Середньомісячна заробітна плата штатних працівників
за видами економічної діяльності за період з початку 2021 року

(у розрахунку на одного штатного працівника, грн)
Вид діяльності
Січень
Січень–лютий
Всього
10048
10140
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство
10027
9998
Промисловість
11535
11478
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
10797
10485
Переробна промисловість
10691
11051
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
16806
14609
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
9548
9578
Будівництво
8192
8331
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
8179
8694
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
8640
8440
Тимчасове розміщування й організація харчування
6774
7735
Інформація та телекомунікації
9586
9305
Фінансова та страхова діяльність
21908
18770
Операції з нерухомим майном
6925
7192
Професійна, наукова та технічна діяльність
7569
7736
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
7093
7362
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування
12760
12951
Освіта
9716
9915
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
9504
9590
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
7953
8033
Надання інших видів послуг
7248
8177

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

 

Інформацію оновлено 01 Квітня 2021 p.