Середньомісячна номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності
у 2018 році

(у розрахунку на одного штатного працівника, грн)
Вид діяльності
Січень
Січень-лютий
Всього
6306
6377
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство
6648
6611
Промисловість
8099
8032
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
7911
7871
Переробна промисловість
8443
8376
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
7221
7103
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
5001
5074
Будівництво
5622
5750
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
5108
5121
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
6699
6509
Тимчасове розміщування й організація харчування
4341
4117
Інформація та телекомунікації
6007
6382
Фінансова та страхова діяльність
9597
9772
Операції з нерухомим майном
6026
5923
Професійна, наукова та технічна діяльність
5327
5311
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
4503
4470
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування
8236
8838
Освіта
5658
5856
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
4598
4626
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
4888
4973
Надання інших видів послуг
4367
4266

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.  

 

Інформацію оновлено 03 Квітня 2018