Середньомісячна номінальна  заробітна плата
за видами економічної діяльності  у 2017 році

(у розрахунку  на одного штатного працівника, грн)
Вид діяльності
Січень
Січень-лютий
Всього
5028
5073
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство
5299
5283
Промисловість
6090
6210
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
6656
6706
Переробна промисловість
6291
6458
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
5554
5480
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
3962
3974
Будівництво
4254
4412
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
5043
4706
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
4502
4462
Тимчасове розміщування й організація харчування
3364
3489
Інформація та телекомунікації
5215
5433
Фінансова та страхова діяльність
7728
7700
Операції з нерухомим майном
3969
4030
Професійна, наукова та технічна діяльність
4452
4503
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
3713
3681
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування
5450
5847
Освіта
4796
4845
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
3990
4033
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
4059
4064
Надання інших видів послуг
3445
3643

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.  

 

Інформацію оновлено 03 Квітня 2017