Середньомісячна  номінальна  заробітна плата
за видами економічної діяльності  у 2017 році

(у розрахунку  на одного штатного працівника, грн)
Вид діяльності
Січень
Січень-лютий
Січень-березень
Січень-квітень
Всього
5028
5073
5220
5243
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство
5299
5283
5444
5471
Промисловість
6090
6210
6496
6462
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
6656
6706
6898
6850
Переробна промисловість
6291
6458
6675
6651
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
5554
5480
6238
6128
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
3962
3974
4054
4084
Будівництво
4254
4412
4703
4774
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
5043
4706
4647
4615
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
4502
4462
4770
4878
Тимчасове розміщування й організація харчування
3364
3489
3546
3586
Інформація та телекомунікації
5215
5433
5471
5449
Фінансова та страхова діяльність
7728
7700
7892
7965
Операції з нерухомим майном
3969
4030
4250
4282
Професійна, наукова та технічна діяльність
4452
4503
4629
4678
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
3713
3681
3832
3826
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування
5450
5847
6150
6268
Освіта
4796
4845
4894
4923
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
3990
4033
4089
4127
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
4059
4064
4158
4151
Надання інших видів послуг
3445
3643
3740
3817

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.  

 

Інформацію оновлено 01 Червня 2017