Середньомісячна  номінальна  заробітна плата
за видами економічної діяльності  у 2018 році

(у розрахунку  на одного штатного працівника, грн)
Вид діяльності
Січень
Січень-лютий
Січень-березень
Січень-квітень
Січень-травень
Січень-червень
Всього
6306
6377
6523
6582
6693
6860
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство
6648
6611
6731
6824
6906
6948
Промисловість
8099
8032
8307
8323
8433
8561
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
7911
7871
8005
7936
8034
8050
Переробна промисловість
8443
8376
8615
8637
8757
8909
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
7221
7103
7685
7674
7735
7790
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
5001
5074
5176
5276
5351
5377
Будівництво
5622
5750
5857
6023
6283
6453
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
5108
5121
5146
5166
5213
5261
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
6699
6509
6566
6616
6682
6751
Тимчасове розміщування й організація харчування
4341
4117
4394
4451
4476
4396
Інформація та телекомунікації
6007
6382
6617
6561
6671
6722
Фінансова та страхова діяльність
9597
9772
9754
9778
9904
10061
Операції з нерухомим майном
6026
5923
6014
6028
6093
6082
Професійна, наукова та технічна діяльність
5327
5311
5388
5405
5409
5464
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
4503
4470
4630
4898
4983
5004
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування
8236
8838
9260
9407
9688
10078
Освіта
5658
5856
5941
6016
6128
6435
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
4598
4626
4714
4754
4832
4937
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
4888
4973
5106
5191
5386
5478
Надання інших видів послуг
4367
4266
4339
4430
4601
4798

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.  

 

Інформацію оновлено 02 Серпня 2018