Середньомісячна  номінальна  заробітна плата
за видами економічної діяльності  у 2017 році

 (у розрахунку  на одного штатного працівника, грн)
Вид діяльності
Січень
Січень-лютий
Січень-березень
Січень-квітень
Січень-травень
Січень-червень
Січень-липень
Всього
5028
5073
5220
5243
5311
5452
5531
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство
5299
5283
5444
5471
5551
5638
5741
Промисловість
6090
6210
6496
6462
6523
6600
6684
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
6656
6706
6898
6850
6979
7048
7143
Переробна промисловість
6291
6458
6675
6651
6714
6799
6894
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
5554
5480
6238
6128
6156
6200
6229
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
3962
3974
4054
4084
4111
4140
4178
Будівництво
4254
4412
4703
4774
4921
5029
5115
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
5043
4706
4647
4615
4529
4495
4494
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
4502
4462
4770
4878
4964
5041
5183
Тимчасове розміщування й організація харчування
3364
3489
3546
3586
3610
3568
3536
Інформація та телекомунікації
5215
5433
5471
5449
5510
5510
5513
Фінансова та страхова діяльність
7728
7700
7892
7965
8017
8025
8154
Операції з нерухомим майном
3969
4030
4250
4282
4344
4419
4470
Професійна, наукова та технічна діяльність
4452
4503
4629
4678
4696
4783
4863
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
3713
3681
3832
3826
3840
3868
3904
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування
5450
5847
6150
6268
6492
6906
7190
Освіта
4796
4845
4894
4923
5025
5297
5349
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
3990
4033
4089
4127
4181
4292
4349
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
4059
4064
4158
4151
4177
4243
4359
Надання інших видів послуг
3445
3643
3740
3817
3814
3924
4037

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.  

 

Інформацію оновлено 01 Вересня 2017