Основні показники ринку праці

 
 
Одиниця виміру
2018
cічень–
березень
Економічно активне населення
в середньому за період, тис.осіб
 
у віці 15-70 років
418,6
працездатного віку
410,2
Рівень економічної

активності населення

у % до населення
відповідної вікової групи
 
у віці 15-70 років
55,9
працездатного віку
64,2
Зайняте населення
в середньому за період, тис.осіб
 
у віці 15-70 років
364,2
працездатного віку
355,8
Рівень зайнятості населення
у % до населення
відповідної вікової групи
 
у віці 15-70 років
48,6
працездатного віку
55,7
Безробітне населення

(за методологією МОП):

в середньому за період, тис.осіб
 
у віці 15-70 років
54,4
працездатного віку
54,4
Рівень безробіття населення

(за методологією МОП):

у % до економічно
активного населення
відповідної вікової групи
 
у віці 15-70 років
13,0
працездатного віку
13,3
Кількість зареєстрованих безробітних
на кінець періоду,
тис. осіб
8,4
Рівень зареєстрованого безробіття населення працездатного віку (на кінець періоду)
у % до
населення
працездатного віку
1,3
Кількість вакансій
на кінець звітного
періоду, одиниць
3225
Навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію
на кінець звітного
періоду, осіб
2,6
Середній розмір допомоги по безробіттю
в останньому місяці
звітного періоду,
гривень
2257
у % до відповідного
періоду попереднього
року
126,4
Середньооблікова кількість штатних працівників1
тис. осіб
174,9
Коефіцієнт обороту робочої сили по прийому1
у % до
середньооблікової
кількості штатних
працівників
5,7
Коефіцієнт обороту робочої сили по звільненню1
у % до
середньооблікової
кількості штатних
працівників
6,3
Середньомісячна заробітна плата1
 
 
номінальна
гривень
6523
реальна
у % до відповідного
періоду попереднього року
109,3

1 Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

 

Примітка: Інформація щодо джерел та визначення показників наведена у методологічних поясненнях до розділу "Статистична інформація"/ "Ринок праці"/ "Зайнятість та безробіття".

 

 

Інформацію оновлено 27 Червня 2018 p.