Основні показники ринку праці

 
Одиниця виміру
2017
cічень–березень
Економічно активне населення
в середньому за період, тис.осіб
 
  у віці 15-70 років
416,9
  працездатного віку
411,5
Рівень економічної активності населення
у % до населення
відповідної вікової групи
 
  у віці 15-70 років
55,6
  працездатного віку
63,8
Зайняте населення
в середньому за період, тис.осіб
 
у віці 15-70 років
359,8
працездатного віку
354,4
Рівень зайнятості населення
у % до населення
відповідної вікової групи
 
у віці 15-70 років
48,0
працездатного віку
55,0
Безробітне населення (за методологією МОП):
в середньому за період, тис.осіб
 
у віці 15-70 років
57,1
працездатного віку
57,1
Кількість зареєстрованих безробітних
на кінець періоду,
тис. осіб
10,6
в середньому за період, тис. осіб
10,3
Рівень безробіття населення(за методологією МОП):
у % до економічно
активного населення
відповідної вікової групи
 
у віці 15-70 років
13,7
працездатного віку
13,9
Рівень зареєстрованого безробіття населення працездатного віку (в середньому за період)
у % до економічно
активного населення
працездатного віку
2,5
Кількість громадян, які мали статус безробітного за період, тис. осіб
15,2
з них працевлаштовано
тис. осіб
2,0
Потреба в робочій силі
на кінець звітного
періоду, тис.осіб
2,2
Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду)
на кінець звітного
періоду, осіб
5
Середній розмір допомоги по безробіттю
в останньому місяці
звітного періоду,
гривень
1785
у % до відповідного
періоду попереднього
року
127,6
Середньооблікова кількість штатних працівників1
тис. осіб
169,2
Коефіцієнт обороту робочої сили по прийому1
у % до
середньооблікової
кількості штатних
працівників
5,9
Коефіцієнт обороту робочої сили по звільненню1
у % до
середньооблікової
кількості штатних
працівників
8,1
Середньомісячна заробітна плата1
 
 
номінальна
гривень
5220
реальна
у % до відповідного
періоду попереднього року
130,7

 1 Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше  осіб.Примітка: Інформація щодо джерел та визначення показників наведено у методологічних поясненнях до розділу «Статистична інформація».

 

Інформацію оновлено 30 Червня 2017