Основні показники ринку праці

 
Одиниця виміру
2018
cічень–березень
січень–червень
Економічно активне населення
в середньому за період, тис.осіб
 
 
у віці 15-70 років
418,6
420,5
працездатного віку
410,2
414,9
Рівень економічної

активності населення

у % до населення
відповідної вікової групи
 
 
у віці 15-70 років
55,9
56,1
працездатного віку
64,2
64,9
Зайняте населення
в середньому за період, тис.осіб
 
 
у віці 15-70 років
364,2
369,3
працездатного віку
355,8
363,7
Рівень зайнятості населення
у % до населення
відповідної вікової групи
 
 
у віці 15-70 років
48,6
49,3
працездатного віку
55,7
56,9
Безробітне населення

(за методологією МОП):

в середньому за період, тис.осіб
 
у віці 15-70 років
54,4
51,2
працездатного віку
54,4
51,2
Рівень безробіття населення

(за методологією МОП):

у % до економічно
активного населення
відповідної вікової групи
 
у віці 15-70 років
13,0
12,2
працездатного віку
13,3
12,3
Кількість зареєстрованих безробітних
на кінець періоду,
тис. осіб
8,4
8,6
Рівень зареєстрованого безробіття населення працездатного віку (на кінець періоду)
у % до
населення
працездатного віку
1,3
1,3
Кількість вакансій
на кінець звітного
періоду, одиниць
3225
3689
Навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію
на кінець звітного
періоду, осіб
2,6
2,3
Середній розмір допомоги по безробіттю
в останньому місяці
звітного періоду,
гривень
2257
2180
у % до відповідного
періоду попереднього
року
126,4
127,8
Середньооблікова кількість штатних працівників1
тис. осіб
174,9
173,3
Коефіцієнт обороту робочої сили по прийому1
у % до
середньооблікової
кількості штатних
працівників
5,7
11,8
Коефіцієнт обороту робочої сили по звільненню1
у % до
середньооблікової
кількості штатних
працівників
6,3
14,7
Середньомісячна заробітна плата1
 
 
 
номінальна
гривень
6523
6860
реальна
у % до відповідного
періоду попереднього року
109,3
111,4

1 Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

 

Примітка: Інформація щодо джерел та визначення показників наведена у методологічних поясненнях до розділу "Статистична інформація"/ "Ринок праці"/ "Зайнятість та безробіття".

 

 

Інформацію оновлено 28 Вересня 2018