Основні показники ринку праці

 
Одиниця виміру
2012
cічень–березень
січень–червень
січень–вересень
січень–грудень
Економічно активне населення 1
в середньому за період, тис.осіб
 
 
 
 
у віці 15-70 років
478,6
483,3
484,6
481,8
працездатного віку
441,9
446,2
447,3
445,4
Рівень економічної

активності населення1

у % до населення відповідної вікової групи
 
 
 
 
у віці 15-70 років
64,1
64,7
64,9
64,5
працездатного віку
69,9
70,6
70,7
70,4
Зайняте населення1
в середньому за період, тис.осіб
 
 
 
 
у віці 15-70 років
434,5
442,4
446,0
442,8
працездатного віку
397,8
405,3
408,7
406,4
Рівень зайнятості населення1
у % до населення відповідної вікової групи
 
 
 
 
у віці 15-70 років
58,2
59,2
59,7
59,3
працездатного віку
62,9
64,1
64,6
64,3
Безробітне населення

(за методологією МОП)1:

 
 
в середньому за період, тис.осіб
у віці 15-70 років
44,1
40,9
38,6
39,0
працездатного віку
 
44,1
40,9
38,6
39,0
з нього
 
 
 
 
 
зареєстроване у державній службі зайнятості1
 
12,3
12,7
12,8
12,4
Рівень безробіття населення

(за методологією МОП)1:

у % до економічно активного населення відповідної вікової групи
 
у віці 15-70 років
9,2
8,5
8,0
8,1
працездатного віку
10,2
9,2
8,6
8,8
Рівень зареєстрованого безробіття населення працездатного віку (в середньому за період)2
у % до економічно активного населення працездатного віку
2,8
2,8
2,9
2,8
у % до населення працездатного віку
2,0
2,0
2,1
2,0
Кількість незайнятих громадян, які скористалися послугами державної служби зайнятості2
в цілому за період, тис. осіб
10,2
20,8
31,4
41,7
з них
 
 
 
 
 
працевлаштовано
тис. осіб
4,6
10,9
18,3
25,0
рівень працевлаштування
у %
21,5
34,2
43,1
47,3
перебували на обліку
на кінець звітного періоду,
13,7
13,7
12,7
12,3
Потреба в робочій силі2
на кінець звітного періоду, тис.осіб
1,0
1,1
1,2
0,6
Навантаження незайнятого населення на одне вільне робоче місце, вакантну посаду2
на кінець звітного періоду, осіб
14
12
11
20
Середній розмір допомоги по безробіттю2
в останньому місяці звітного періоду, гривень
847
835
836
908
у % до відповідного періоду попереднього року
116,2
107,7
100,0
112,9
Середньооблікова кількість штатних працівників3
тис. осіб
196,5
194,3
193,2
192,7
Коефіцієнт обороту робочої сили по прийому3
у % до середньооблікової кількості штатних працівників
4,6
9,7
15,5
20,9
Коефіцієнт обороту робочої сили по звільненню3
у % до середньооблікової кількості штатних працівників
5,7
12,5
18,7
26,0
Середньомісячна заробітна плата3
 
 
 
 
 
номінальна
гривень
2117
2231
2303
2339
реальна
у % до відповідного періоду попереднього року
117,2
118,8
118,5
117,9

1Дані наведено за матеріалами вибіркових обстежень населення з питань економічної активності.

2Дані наведено за інформацією державної служби зайнятості.

3 Дані наведено по підприємствах, установах, організаціях та їхніх відокремлених підрозділах із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.