Основні показники ринку праці

 
Одиниця виміру
2013
cічень–березень
січень–червень
січень–вересень
січень–грудень
Економічно активне населення 1
в середньому за період, тис.осіб
 
 
 
 
у віці 15-70 років
481,4
483,3
485,1
483,6
працездатного віку
451,7
452,6
450,8
450,2
Рівень економічної

активності населення1

у % до населення
відповідної вікової групи
 
 
 
 
у віці 15-70 років
64,5
64,8
65,0
64,8
працездатного віку
70,9
71,0
70,7
70,7
Зайняте населення1
в середньому за період, тис.осіб
 
 
 
 
у віці 15-70 років
438,3
443,4
447,5
445,7
працездатного віку
408,6
412,7
413,2
412,3
Рівень зайнятості населення1
у % до населення
відповідної вікової групи
 
 
 
 
у віці 15-70 років
58,7
59,4
60,0
59,7
працездатного віку
64,1
64,8
64,8
64,7
Безробітне населення

(за методологією МОП)1:

в середньому за період, тис.осіб
 
у віці 15-70 років
43,1
39,9
37,6
37,9
працездатного віку
43,1
39,9
37,6
37,9
Кількість зареєстрованих безробітних
на кінець періоду,
тис. осіб
13,6
12,7
11,3
11,1
в середньому за період, тис. осіб
13,2
13,2
12,9
 
12,2
Рівень безробіття населення

(за методологією МОП)1:

у % до економічно
активного населення
відповідної вікової групи
 
у віці 15-70 років
9,0
8,3
7,8
7,8
працездатного віку
9,5
8,8
8,3
8,4
Рівень зареєстрованого безробіття населення працездатного віку (в середньому за період)2
у % до економічно
активного населення
працездатного віку
2,9
2,9
2,9
2,7
у % до населення
працездатного віку за період, тис. осіб
2,1
2,1
2,1
2,0
Кількість громадян, які мали статус безробітного за період, тис. осіб
17,9
24,0
30,4
 38,0
з них працевлаштовано
тис. осіб
1,4
4,4
8,4
12,9
Потреба в робочій силі2
на кінець звітного
періоду, тис.осіб
0,7
1,0
1,7
0,5
Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду)2
на кінець звітного
періоду, осіб
20
13
7
21
Середній розмір допомоги по безробіттю2
в останньому місяці
звітного періоду,
гривень
1005
927
932
990
у % до відповідного
періоду попереднього
року
118,7
111,0
111,5
109,0
Середньооблікова кількість штатних працівників3
тис. осіб
182,1
181,4
180,4
180,5
Коефіцієнт обороту робочої сили по прийому3
у % до
середньооблікової
кількості штатних
працівників
4,9
9,5
15,9
22,2
Коефіцієнт обороту робочої сили по звільненню3
у % до
середньооблікової
кількості штатних
працівників
5,1
11,3
17,4
23,7
Середньомісячна заробітна плата3
 
 
 
 
 
номінальна
гривень
2369
2476
2550
2580
реальна
у % до відповідного
періоду попереднього року
113,1
112,1
111,9
111,0

Дані наведено за матеріалами вибіркових обстежень населення з питань економічної активності.

Дані наведено за інформацією державної служби зайнятості.

Дані наведено по підприємствах, установах, організаціях та їхніх відокремлених підрозділах із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.