Основні показники ринку праці

  Одиниця виміру 2014
cічень–березень січень–червень січень–вересень січень–грудень
Економічно активне населення1
в середньому за період, тис.осіб
 
 
 
 
у віці 15-70 років
461,0
462,7
461,8
455,4
працездатного віку
432,3
437,4
438,3
435,8
Рівень економічної

активності населення1

у % до населення
відповідної вікової групи
 
 
 
 
у віці 15-70 років
61,7
61,9
61,8
60,9
працездатного віку
67,3
68,1
68,2
67,8
Зайняте населення1
в середньому за період, тис.осіб
 
 
 
 
у віці 15-70 років
415,9
417,9
417,0
410,5
працездатного віку
387,2
392,6
393,5
390,9
Рівень зайнятості населення1
у % до населення
відповідної вікової групи
 
 
 
 
у віці 15-70 років
55,7
55,9
55,8
54,9
працездатного віку
60,3
61,1
61,3
60,9
Безробітне населення

(за методологією МОП)1:

в середньому за період, тис.осіб
 
у віці 15-70 років
45,1
44,8
44,8
44,9
працездатного віку
45,1
44,8
44,8
44,9
Кількість зареєстрованих безробітних
на кінець періоду,
тис. осіб
11,8
11,9
11,0
11,2
в середньому за період, тис. осіб
11,7
11,9
11,8
11,4
Рівень безробіття населення

(за методологією МОП)1:

у % до економічно
активного населення
відповідної вікової групи
 
у віці 15-70 років
9,8
9,7
9,7
9,9
працездатного віку
10,4
10,2
10,2
10,3
Рівень зареєстрованого безробіття населення працездатного віку

(в середньому за період)2

у % до економічно
активного населення
працездатного віку
2,7
2,7
2,7
2,6
у % до населення
працездатного віку за період, тис. осіб
1,9
1,9
1,9
1,8
Кількість громадян, які мали статус безробітного2 за період, тис. осіб
17,4
23,8
29,4
36,3
з них працевлаштовано
тис. осіб
2,6
5,8
9,1
13,1
Потреба в робочій силі2
на кінець звітного
періоду, тис.осіб
0,9
1,0
1,4
0,5
Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду)2
на кінець звітного
періоду, осіб
13
12
8
22
Середній розмір допомоги по безробіттю2
в останньому місяці
звітного періоду,
гривень
1020
983
1003
1071
у % до відповідного
періоду попереднього
року
101,5
106,0
107,6
108,2
Середньооблікова кількість штатних працівників3
тис. осіб
184,9
183,7
182,2
181,8
Коефіцієнт обороту робочої сили по прийому3
у % до
середньооблікової
кількості штатних
працівників
5,2
10,0
16,4
22,7
Коефіцієнт обороту робочої сили по звільненню3
у % до
середньооблікової
кількості штатних
працівників
5,0
12,0
18,4
24,7
Середньомісячна заробітна плата3
 
 
 
 
 
номінальна
гривень
2443
2559
2646
2721
реальна
у % до відповідного
періоду попереднього року
102,4
98,5
95,5
93,5

1Дані наведено за матеріалами вибіркових обстежень населення з питань економічної активності.

2Дані наведено за інформацією державної служби зайнятості.

3Дані наведено за підсумками державного статистичного спостереження «Обстеження підприємств із питань статистики  праці» по підприємствах, установах, організаціях та їхніх відокремлених підрозділах із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.