Основні показники ринку праці

 
Одиниця виміру
2016
cічень–березень
січень–червень
січень–вересень
січень–грудень
Економічно активне населення
в середньому за період, тис.осіб
 
 
 
 
у віці 15-70 років
429,0
427,6
432,3
431,8
працездатного віку
425,7
422,6
427,3
426,3
Рівень економічної

активності населення

у % до населення
відповідної вікової групи
 
 
 
 
у віці 15-70 років
57,3
57,1
57,7
57,7
працездатного віку
65,5
65,0
65,7
65,6
Зайняте населення
в середньому за період, тис.осіб
 
 
 
 
у віці 15-70 років
373,5
376,4
383,7
382,1
працездатного віку
370,2
371,4
378,7
376,6
Рівень зайнятості населення
у % до населення
відповідної вікової групи
 
 
 
 
у віці 15-70 років
49,9
50,3
51,2
51,0
працездатного віку
57,0
57,1
58,3
57,9
Безробітне населення

(за методологією МОП):

в середньому за період, тис.осіб
 
 
 
 
у віці 15-70 років
55,5
51,2
48,6
49,7
працездатного віку
55,5
51,2
48,6
49,7
Кількість зареєстрованих безробітних
на кінець періоду,
тис. осіб
12,1
11,7
9,9
9,2
в середньому за період, тис. осіб
12,1
12,2
11,8
11,0
Рівень безробіття населення

(за методологією МОП):

у % до економічно
активного населення
відповідної вікової групи
 
 
 
 
у віці 15-70 років
12,9
12,0
11,2
11,5
працездатного віку
13,0
12,1
11,4
11,7
Рівень зареєстрованого безробіття населення працездатного віку

(в середньому за період)

у % до економічно
активного населення
працездатного віку
2,8
2,9
2,8
2,6
Кількість громадян, які мали статус безробітного за період, тис. осіб
17,1
23,2
27,9
33,4
з них працевлаштовано
тис. осіб
2,4
5,5
8,5
11,9
Потреба в робочій силі
на кінець звітного
періоду, тис.осіб
1,4
2,0
2,4
1,6
Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду)
на кінець звітного
періоду, осіб
9
6
4
6
Середній розмір допомоги по безробіттю
в останньому місяці
звітного періоду,
гривень
1399
1391
1645
1928
у % до відповідного
періоду попереднього
року
130,7
127,7
132,4
145,0
Середньооблікова кількість штатних працівників1
тис. осіб
171,5
170,5
169,9
170,5
Коефіцієнт обороту робочої сили по прийому1
у % до
середньооблікової
кількості штатних
працівників
5,2
10,3
17,1
24,0
Коефіцієнт обороту робочої сили по звільненню1
у % до
середньооблікової
кількості штатних
працівників
6,0
12,8
19,0
25,4
Середньомісячна заробітна плата1
 
 
 
 
 
номінальна
гривень
3478
3744
3901
4047
реальна
у % до відповідного
періоду попереднього року
92,2
106,6
110,1
109,0

Примітка: Інформація щодо джерел та визначення показників наведено у методологічних поясненнях до   розділу "Статистична інформація".

1 Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше  осіб.

 

Інформацію оновлено 31 Березня 2017