Основні показники ринку праці (квартальні дані)

 

 

Одиниця виміру

2007

січень– березень

січень– червень

січень– вересень

січень– грудень

Економічно активне

населення 

в середньому за період, тис.осіб

 

 

 

 

у віці 15-70 років

472,0

474,5

477,5

472,3

працездатного віку

440,0

442,0

444,0

438,7

Рівень економічної

активності населення

у % до населення

відповідної вікової групи

 

 

 

 

у віці 15-70 років

63,3

63,6

64,0

63,3

працездатного віку

70,1

70,4

70,7

69,9

Зайняте населення

в середньому за період, тис.осіб

 

 

 

 

у віці 15-70 років

428,4

434,6

439,2

433,9

працездатного віку

396,4

402,1

405,7

400,3

Рівень зайнятості населення

у % до населення

відповідної вікової групи

 

 

 

 

у віці 15-70 років

57,4

58,3

58,9

58,2

працездатного віку

63,2

64,1

64,6

63,8

Безробітне населення

 

 

 

 

 

(за методологією МОП):

в середньому за період, тис.осіб

 

 

 

 

у віці 15-70 років

43,6

39,9

38,3

38,4

працездатного віку

 

43,6

39,9

38,3

38,4

з нього

 

 

 

 

 

зареєстроване у

державній службі

зайнятості

 

20,2

20,1

19,1

18,2

Рівень безробіття населення

у % до економічно

активного населення

відповідної вікової групи

 

 

 

 

(за методологією МОП):

 

 

 

 

у віці 15-70 років

9,2

8,4

8,0

8,1

працездатного віку

9,9

9,0

8,6

8,8

Рівень зареєстрованого

безробіття населення

працездатного віку

(в середньому за період)

у % до економічно

активного населення

працездатного віку

4,6

4,5

4,3

4,1

у % до населення

працездатного віку

3,3

3,3

3,1

3,0

Кількість незайнятих

громадян, які скористалися послугами державної служби зайнятості

в цілому за період,

тис. осіб

34,2

46,7

59,2

71,6

з них

 

 

 

 

 

працевлаштовано

тис. осіб

7,5

17,6

27,0

35,3

рівень працевлаштування

у %

21,9

37,6

45,6

49,3

перебували на обліку

на кінець звітного

періоду,

21,8

18,9

16,9

16,5

Потреба в робочій силі

на кінець звітного

періоду, тис.осіб

3,4

4,9

4,6

3,6

Навантаження незайнятого населення на одне вільне робоче місце, вакантну

посаду

на кінець звітного

періоду, осіб

6

4

4

5

Середній розмір допомоги по безробіттю

в останньому місяці

звітного періоду,

гривень

219

233

237

275

у % до відповідного

періоду попереднього

року

124,4

126,6

123,0

132,2

Середньооблікова кількість штатних працівників

тис. осіб

220,8

220,7

220,9

221,8

Коефіцієнт обороту робочої сили по прийому

у % до

середньооблікової

кількості штатних

працівників

6,4

13,4

21,6

30,0

Коефіцієнт обороту робочої сили по звільненню

у % до

середньооблікової

кількості штатних

працівників

6,7

14,6

21,6

29,7

Середньомісячна заробітна плата

 

 

 

 

 

номінальна

гривень

843

902

961

1013

реальна

у % до відповідного

періоду попереднього року

112,3

126,0

115,9

116,0