Основні показники ринку праці (квартальні дані)

 

 

Одиниця виміру

2008

січень– березень

січень– червень

січень– вересень

січень-грудень

Економічно активне населення 

в середньому за період, тис.осіб

 

 

 

 

у віці 15-70 років

476,0

483,6

484,9

478,2

працездатного віку

442,0

446,5

447,2

441,4

Рівень економічної

активності населення

у % до населення

відповідної вікової групи

 

 

 

 

у віці 15-70 років

63,8

64,9

65,0

64,1

працездатного віку

70,3

71,1

71,2

70,2

Зайняте населення

в середньому за період, тис.осіб

 

 

 

 

у віці 15-70 років

433,7

446,1

447,0

438,6

працездатного віку

399,7

409,0

409,3

401,8

Рівень зайнятості населення

у % до населення

відповідної вікової групи

 

 

 

 

у віці 15-70 років

58,2

59,8

59,9

58,8

працездатного віку

63,6

65,1

65,1

63,9

Безробітне населення

 

 

 

 

 

(за методологією МОП):

в середньому за період, тис.осіб

 

 

 

 

у віці 15-70 років

42,3

37,5

37,9

39,6

працездатного віку

 

42,3

37,5

37,9

39,6

з нього

 

 

 

 

 

зареєстроване у державній службі

зайнятості

 

17,2

17,5

17,3

17,9

Рівень безробіття населення

у % до економічно

активного населення

відповідної вікової групи

 

 

 

 

(за методологією МОП):

 

 

 

 

у віці 15-70 років

8,9

7,8

7,8

8,3

працездатного віку

9,6

8,4

8,5

9,0

Рівень зареєстрованого безробіття населення працездатного віку

(в середньому за період)

у % до економічно

активного населення

працездатного віку

3,9

3,9

3,9

4,1

у % до населення

працездатного віку

2,8

2,9

2,8

2,9

Кількість незайнятих громадян, які скористалися послугами державної служби зайнятості

в цілому за період,

тис. осіб

30,3

43,1

57,1

61,2

з них

 

 

 

 

 

працевлаштовано

тис. осіб

7,5

17,2

26,8

35,2

рівень працевлаштування

у %

24,8

39,9

46,9

45,2

перебували на обліку

на кінець звітного

періоду,

18,6

17,7

18,0

25,7

Потреба в робочій силі

на кінець звітного

періоду, тис.осіб

3,8

4,7

4,7

2,0

Навантаження незайнятого населення на одне вільне робоче місце, вакантну посаду

на кінець звітного

періоду, осіб

5

4

4

13

Середній розмір допомоги по безробіттю

в останньому місяці

звітного періоду,

гривень

322

360

406

499

у % до відповідного

періоду попереднього

року

147,0

154,5

171,5

181,5

Середньооблікова кількість штатних працівників

тис. осіб

222,6

222,5

222,4

221,4

Коефіцієнт обороту робочої сили по прийому

у % до

середньооблікової

кількості штатних

працівників

6,9

13,0

20,0

26,4

Коефіцієнт обороту робочої сили по звільненню

у % до

середньооблікової

кількості штатних

працівників

6,7

13,8

21,1

31,5

Середньомісячна заробітна плата

 

 

 

 

 

номінальна

гривень

1220

1295

1349

1380

реальна

у % до відповідного

періоду попереднього року

118,8

113,3

110,8

108,8