Економічна активність населення за статтю та місцем проживання у 2007 році

 

(в середньому за період)

 

Одиниця

виміру

Все

населення

Жінки

Чоловіки

Міське

населення

Сільське населення

Економічно активне населення 

тис.осіб

 

 

 

 

 

у віці 15-70 років

472,3

239,7

232,6

227,2

245,1

працездатного

віку

438,7

216,0

222,7

221,0

217,7

Рівень економічної активності

у % до

населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

 

у віці 15-70 років

63,3

60,2

66,8

56,9

70,8

працездатного

віку

69,9

68,8

71,0

64,6

76,2

Зайняте населення

тис.осіб

 

 

 

 

 

у віці 15-70 років

433,9

210,9

223,0

205,7

228,2

працездатного

віку

400,3

187,2

213,1

199,5

200,8

Рівень зайнятості

у % до

населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

 

у віці 15-70 років

58,2

53,0

64,1

51,5

65,9

працездатного

віку

63,8

59,6

68,0

58,3

70,3

Безробітне

населення

тис.осіб

 

 

 

 

 

у віці 15-70 років

38,4

:

:

21,5

16,9

працездатного

віку

38,4

:

:

21,5

16,9

Рівень безробіття

у % до

економічно активного населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

 

у віці 15-70 років

8,1

:

:

9,5

6,9

працездатного

віку

8,8

:

:

9,7

7,8

Економічно

неактивне

населення

тис.осіб

 

 

 

 

 

у віці 15-70 років

273,6

158,2

115,4

172,3

101,3

працездатного

віку

188,9

98,0

90,9

121,0

67,9

(:) – дані не наведені через високий рівень коефіцієнта варіації (ступінь придатності даних для використання).