Основні показники ринку праці у 2000 – 2017 рр.

 
Економічно активне населення
У тому числі
Середня тривалість пошуку роботи безробітними (за методологією МОП),
місяців
у віці 15-70 років
працездатного віку
зайняте населення
безробітне населення (за методологією МОП)
в середньому, тис.осіб
у % до населення відповідної вікової групи
в
середньому, тис.осіб
у % до населення відповідної вікової групи
у віці 15-70 років
працездатного віку
у віці 15-70 років
працездатного віку
в
середньому, тис.осіб
у % до населення відповідної вікової групи
в
середньому, тис.осіб
у % до населення відповідної вікової
групи
в
середньому, тис.осіб
у % до
економічно активного
населення відповідної вікової
групи
в
середньому, тис.осіб
у % до
економічно
активного
населення
відповідної вікової групи

2000

540,0
72,0
463,1
76,9
486,2
64,8
409,3
67,9
53,8
10,0
53,8
11,6
10
2001
538,3
71,8
465,8
76,4
489,5
65,3
417,0
68,4
48,8
9,1
48,8
10,5
10
2002
541,7
72,2
471,6
76,6
490,3
65,4
420,4
68,3
51,4
9,5
51,2
10,9
11
2003
513,2
68,4
457,6
73,9
452,7
60,4
397,1
64,1
60,5
11,8
60,5
13,2
10
2004
475,1
63,5
440,4
70,8
423,9
56,7
390,2
62,7
51,2
10,8
50,2
11,4
8
2005
471,8
63,1
436,6
70,0
429,9
57,5
394,7
63,2
41,9
8,9
41,9
9,6
6
2006
471,7
63,2
438,1
69,9
430,2
57,6
396,8
63,3
41,5
8,8
41,3
9,4
:1
2007
472,3
63,3
438,7
69,9
433,9
58,2
400,3
63,8
38,4
8,1
38,4
8,8
:1
2008
478,2
64,1
441,4
70,2
438,6
58,8
401,8
63,9
39,6
8,3
39,6
9,0
:1
2009
472,5
63,4
436,3
69,3
428,0
57,4
391,8
62,3
44,5
9,4
44,5
10,2
:1
2010
474,1
63,6
435,7
69,4
433,6
58,2
395,2
62,9
40,5
8,5
40,5
9,3
6
2011
480,0
64,3
440,4
70,3
440,1
59,0
400,5
63,9
39,9
8,3
39,9
9,1
4
2012
481,8
64,5
445,4
70,4
442,8
59,3
406,4
64,3
39,0
8,1
39,0
8,8
5
2013
483,6
64,8
450,2
70,7
445,7
59,7
412,3
64,7
37,9
7,8
37,9
8,4
6
2014
455,4
60,9
435,8
67,8
410,5
54,9
390,9
60,9
44,9
9,9
44,9
10,3
4
2015
440,4
58,8
432,9
67,0
397,3
53,1
389,8
60,3
43,1
9,8
43,1
10,0
6
2016
431,8
57,7
426,3
65,6
382,1
51,0
376,6
57,9
49,7
11,5
49,7
11,7
6
2017
418,1
55,8
413,5
64,2
366,0
48,8
361,4
56,1
52,1
12,5
52,1
12,6
2

1 Дані не наведені через високий рівень коефіцієнта варіації.

2 Дані розробляються.  


(продовження)
 
Середньооблікова кількість штатних працівників1,
тис. осіб
Коефіцієнт обороту робочої сили1
Середньомісячна заробітна плата1
по прийому
по звільненню
номінальна
реальна, у % до
попереднього року
у % до середньооблікової кількості штатних працівників
гривень
у % до прожиткового мінімуму для працездатних осіб2
2000
283,7
16,6
24,6
150
55,6
Х
2001
265,9
18,9
27,1
201
64,6
Х
2002
246,3
21,4
28,2
253
69,3
122,7
2003
231,6
23,8
29,4
319
87,4
119,4
2004
220,2
24,4
25,0
412
106,5
124,4
2005
222,3
24,7
25,7
591
130,5
127,8
2006
223,5
27,3
27,5
773
153,1
119,7
2007
221,8
30,0
29,7
1013
178,3
116,0
2008
221,4
26,4
31,5
1380
206,2
108,8
2009
203,9
21,3
27,0
1427
191,8
91,3
2010
200,2
23,8
25,1
1692
183,5
114,5
2011
195,1
23,9
25,5
1994
198,6
110,2
2012
192,7
20,9
26,0
2339
206,3
117,9
2013
180,5
22,2
23,7
2580
211,8
111,0
2014
181,8
22,7
24,7
2721
223,4
93,5
2015
170,6
21,7
24,5
3291
238,8
78,9
2016
170,5
24,0
25,4
4047
252,9
109,0
2017
171,5
30,1
30,3
5849
332,0
125,5

¹ До 2009р. включно дані наведено без урахування найманих працівників статистично малих підприємств та зайнятих у фізичних осіб-підприємців, за 2010р. –  по  юридичних особах  та   відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

² Показник розраховано до розміру прожиткового мінімуму, що діяв у грудні відповідного року.

Примітка: Інформація щодо джерел та визначення показників наведена у методологічних поясненнях до розділу «Статистична інформація»/ «Ринок праці»/ «Зайнятість та безробіття».

 

 

Інформацію оновлено 30 Березня 2018