Попит та пропозиція робочої сили у 2017 році1


 (на кінець звітного періоду, осіб)
 
Кількість зареєстрованих безробітних
Потреба роботодавців
у працівниках на заміщення вільних робочих місць (вакантних посад)
Навантаження на одне вільне робоче місце (вакантну посаду)
Січень
10189
1417
7

1Дані наведено за інформацією державної служби зайнятості.

 

Інформацію оновлено 17 Лютого 2017