ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 
Фактично
за січень
2017р.
Темпи зростання (зниження), %
січень 2017р. до
довідково: січень 2016р. до січня 2015р.
грудня 2016р.
січня 2016р.
Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис. осіб
10,2
110,8
84,4
х
Середньомісячна заробітна плата одного працівника
 
 
 
 
номінальна, грн
40471
123,42
121,63
123,04
реальна, у %
х
121,72
109,53
109,04
Заборгованість із виплати заробітної плати5, тис.грн
4438,3
32,9
27,8
х
Індекс споживчих цін
х
101,4
112,1
101,16
Оборот у промисловості, млн.грн
22096,41
х
х
х
Індекс промислової продукції
х
82,8
113,7
95,3
Індекс сільськогосподарської продукції
х
х
100,3
101,9
Виробництво основних видів продукції тваринництва
 
 
 
 
м’ясо (реалізація на забій сільськогосподарських тварину живій масі), тис.т
17,2
83,1
103,6
100,0
молоко, тис.т
22,9
109,6
100,4
95,4
яйця, млн.шт.
6,2
151,2
101,6
87,1
Обсяг виконаних будівельних робіт, тис.грн
31304
х
х
х
Індекс будівельної продукції
х
х
103,5
100,0
Капітальні інвестиції, млн.грн
5985,71
х
97,54
137,77
Прийняття в експлуатацію загальної площі житла, тис.м2
364,11
х
110,64
144,27
Експорт товарів, млн.дол.США
602,31
х
95,34
92,27
Імпорт товарів, млн.дол.США
1111,81
х
178,74
81,37
Сальдо (+, –), млн.дол.США
–509,51
х
х
х
Експорт послуг, млн.дол.США
50,11
х
96,74
85,97
Імпорт послуг, млн.дол.США
17,01
х
101,74
81,67
Сальдо (+, –), млн.дол.США
33,11
х
х
х
Оборот роздрібної торгівлі8, млн.грн
1122,9
91,5
100,4
х
Вантажооборот, млн.ткм
124,3
94,3
159,6
110,7
Пасажирооборот, млн.пас.км
175,2
98,5
111,9
96,0

12016р.

2 Грудень 2016р. до листопада 2016р.

3 Грудень 2016р. до грудня 2015р.

42016р. до 2015р.

5Станом на 1 січня 2017р.

6 Січень 2016р. до грудня 2015р.

72015р. до 2014р.

8Порівняння даних з аналогічними даними попередніх років є некоректним через зміни в методології розрахунку.

 

Інформацію оновлено 02 Березня 2017