ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 
Фактично
у січні–лютому
2017р.
Темпи зростання (зниження), %
лютий 2017р. до
січень–лютий 2017р. до січня–лютого 2016р.
довідково: січень–
лютий
2016р. до січня–
лютого 2015р.
січня 2017р.
лютого 2016р.
Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду (за даними державної служби зайнятості), тис. осіб
10,8
105,6
87,3
х
х
Середньомісячна заробітна плата одного працівника
 
 
 
 
 
номінальна, грн
50281
97,62
149,83
149,83
126,63
реальна, у %
х
96,22
132,13
132,13
86,63
Заборгованість із виплати заробітної плати4, тис.грн
11586,0
261,0
46,0
х
110,2
Індекс споживчих цін
х
101,1
114,2
102,55
100,46
Оборот у промисловості, млн.грн
2470,71
х
х
х
х
Індекс промислової продукції
х
104,0
101,8
107,6
95,1
Індекс сільськогосподарської продукції
х
х
х
100,2
100,2
Виробництво основних видів продукції тваринництва
 
 
 
 
 
м’ясо (реалізація на забій сільськогосподарських тварин у живій масі), тис.т
26,7
55,2
97,9
101,5
105,2
молоко, тис.т
47,5
107,4
99,2
99,8
95,2
яйця, млн.шт.
14,0
125,8
102,6
102,2
97,9
Обсяг виконаних будівельних робіт, тис.грн
92543
х
х
х
х
Індекс будівельної продукції
х
х
х
101,7
107,2
Експорт товарів, млн.дол.США
42,21
х
х
113,63
63,73
Імпорт товарів, млн.дол.США
93,01
х
х
262,53
89,73
Сальдо (+, –), млн.дол.США
–50,81
х
х
х
х
Оборот роздрібної торгівлі7, млн.грн
2276,2
101,7
95,1
97,7
х
Вантажооборот, млн.ткм
238,4
91,9
106,1
128,6
112,0
Пасажирооборот, млн.пас.км
338,5
93,2
108,9
110,5
99,8

1Січень 2017р.

2 Січень 2017р. до грудня 2016р.

3 Січень до січня.

4 Станом на 1 лютого 2017р.

5Лютий 2017р. до грудня 2016р.

6Лютий 2016р. до грудня 2015р.

7 Порівняння даних з відповідними даними попередніх періодів є некоректним через зміни в методології розрахунку.

 

Інформацію оновлено 31 Березня 2017