ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 
Фактично
у січні–березні
2017р.
Темпи зростання (зниження), %
березень 2017р. до
січень–березень 2017р. до січня–березня 2016р.
довідково: січень–
березень
2016р. до січня–
березня 2015р.
лютого 2017р.
березня 2016р.
Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду (за даними державної служби зайнятості), тис. осіб
10,6
98,1
87,4
х
х
Середньомісячна заробітна плата одного працівника
 
 
 
 
 
номінальна, грн
50731
101,82
149,93
150,04
126,04
реальна, у %
х
100,82
130,03
131,14
88,64
Заборгованість із виплати заробітної плати5, тис.грн
6720,7
58,0
28,4
х
82,7
Індекс споживчих цін
х
101,7
115,1
104,36
101,47
Оборот у промисловості, млн.грн
4578,61
х
х
х
х
Індекс промислової продукції
х
118,1
114,3
110,2
94,0
Індекс сільськогосподарської продукції
х
х
х
102,2
98,1
Виробництво основних видів продукції тваринництва
 
 
 
 
 
м’ясо (реалізація на забій сільськогосподарських тварин у живій масі), тис.т
38,4
123,2
109,3
103,8
102,2
молоко, тис.т
78,8
127,2
100,6
100,1
96,0
яйця, млн.шт.
31,8
228,2
101,1
101,6
99,1
Обсяг виконаних будівельних робіт, тис.грн
172782
х
х
х
х
Індекс будівельної продукції
х
х
х
94,4
123,9
Експорт товарів, млн.дол.США
91,81
х
х
109,64
77,24
Імпорт товарів, млн.дол.США
201,51
х
х
201,74
106,74
Сальдо (+, –), млн.дол.США
–109,71
х
х
х
х
Оборот роздрібної торгівлі8, млн.грн
3628,7
115,6
101,6
99,1
х
Вантажооборот, млн.ткм
366,6
112,3
109,2
120,5
111,1
Пасажирооборот, млн.пас.км
522,7
112,9
113,8
111,6
99,9

1Січень–лютий 2017р.

2 Лютий 2017р. до січня 2017р.

3 Лютий 2017р. до лютого 2016р.

4Січень–лютий до січня–лютого.

5 Станом на 1 березня 2017р.

6Березень 2017р. до грудня 2016р.

7Березень 2016р. до грудня 2015р.

8 Порівняння даних з відповідними даними попередніх періодів є некоректним через зміни в методології розрахунку.

 

Інформацію оновлено 28 Квітня 2017