ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  Фактично за 2014р. Темпи зростання, %
грудень 2014р. до 2014р. до 2013р. довідково: 2013р. до 2012р.
листопада 2014р. грудня 2013р.
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг), млн.грн.
11549,41
х
х
х
х
Індекс промислової продукції
х
88,7
99,5
103,0
102,9
Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва
х
х
х
106,1
102,6
Виробництво основних видів продукції тваринництва
 
 
 
 
 
м’ясо (реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі), тис.т
159,6
124,7
100,5
111,4
112,7
молоко, тис.т
459,3
86,4
90,9
98,4
100,1
яйця, млн.шт.
190,1
76,5
97,5
102,7
99,5
Індекс будівельної продукції2
х
х
х
85,1
91,6
Вантажооборот, млн.ткм
1228,5
105,7
89,1
87,9
97,4
Пасажирооборот, млн.пас.км
2305,0
82,1
82,8
101,1
77,8
Експорт товарів, млн.дол.США
631,91
х
х
108,43
102,33
Імпорт товарів, млн.дол.США
700,31
х
х
69,33
108,63
Сальдо (+, –), млн.дол.США
–68,41
х
х
х
х
Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн.
21156,9
х
х
96,4
112,2
Середньомісячна заробітна плата одного працівника
 
 
 
 
 
номінальна, грн.
26821
101,04
110,45
104,83
110,23
реальна, у %
х
99,14
88,05
94,13
111,23
Заборгованість із виплати заробітної плати6, млн.грн.
14,0
99,7
503,8
х
56,6
Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис. осіб
11,2
113,0
100,9
х
х
Індекс споживчих цін
х
102,7
125,9
125,97
99,77

1Січень–листопад 2014р.

2Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м.Севастополя.

3Січень–листопад до січня–листопада.

4Листопад 2014р. до жовтня 2014р.

5Листопад 2014р. до листопада 2013р.

6Станом на 1 грудня 2014р.

7Грудень до грудня попереднього року.